Voorwaarden

Op al onze opleidingen, cursussen of trainingen, zowel met open inschrijving als in company, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Voor de integrale tekst van onze algemene voorwaarden klikt u hier.

 

Annuleringsregeling

Annulering door de afnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 3 weken vóór de (eerste) cursusdag. Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. In geval van annulering zal het IvJO reeds betaald cursusgeld restitueren onder inhouding van de administratiekosten. Indien afnemer na laatstgenoemde tijd annuleert, is afnemer het volledige bedrag verschuldigd.

De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvJO hiervan op de hoogte heeft gebracht.

 

Klachtenregeling

Het IvJO hanteert de volgende klachtenregeling:

  • Een klager kan zijn klacht richten aan de directeur van het IvJO, telefonisch, schriftelijk of per email. Hij zal de klager verzoeken de klacht kort op schrift te stellen.
  • Het IvJO zal de klacht nauwkeurig onderzoeken.
  • Klager krijgt binnen een week antwoord.