COVID-19

De Rijksoverheid neemt tal van maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daartoe behoren – naast de basisregels voor iedereen – het advies om thuis te werken tenzij het niet anders kan, het advies reizen te beperken en vanaf 16 december 2020 tot en met tenminste 9 februari 2021 het besluit tot een nieuwe lockdown. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Indien de ontwikkelingen, de adviezen van het RIVM en de maatregelen van de overheid daartoe aanleiding geven, zullen we ons onderwijsaanbod daarop aanpassen. Zorg voor uw veiligheid is een belangrijk uitgangspunt bij de organisatie van onze cursussen.