COVID-19

Private onderwijsinstellingen mogen fysiek onderwijs aanbieden met inachtneming van de basismaatregelen zoals de 1,5 meter. We hebben met onze locaties goede afspraken gemaakt over handhaving van alle maatregelen die door de Rijksoverheid voor bijeenkomsten zijn voorgeschreven. U kunt dus verantwoord samen met uw vakgenoten bij ons fysiek een cursus volgen. U bent van harte welkom. Indien de ontwikkelingen en maatregelen van de overheid daartoe aanleiding geven, zullen we ons onderwijsaanbod daarop aanpassen. Zorg voor uw veiligheid is een belangrijk uitgangspunt bij de organisatie van onze cursussen.