COVID-19

Welkom bij onze cursussen op locatie, cursussen online en webinars.

De Rijksoverheid neemt steeds meer maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daartoe behoren - naast de basisregels voor iedereen - zaken als thuiswerken tenzij het niet anders kan, het beperken van reizen en vanaf 13 oktober jl. een gedeeltelijke lockdown. Op basis van deze ontwikkelingen vinden wij het gepast meer onderwijs digitaal aan te bieden. Cursisten bieden we daarom graag de mogelijkheid cursussen op locatie ook online te volgen. U kunt de cursussen in Novotel Schiphol Airport te Hoofddorp, NBC Congrescentrum te Nieuwegein en Green Village te Nieuwegein niet alleen daar bijwonen maar ook volgen met een online verbinding. Wilt u deelnemen met een online verbinding, geeft u dat dan svp aan bij ‘Opmerkingen’ op het aanmeldformulier.

Veel cursisten, zo weten we uit onderzoek, geven de voorkeur aan een cursus op locatie. IvJO zal daarom ook cursussen op locatie blijven aanbieden. De Rijksoverheid geeft onder meer trainingsinstellingen de mogelijkheid bijeen te komen met een maximum van 30 personen, daarbij voorwaarden stellend waaraan die bijeenkomsten moeten voldoen. Onze cursuslocaties houden zich met het oog op de veiligheid van docenten, cursisten en medewerkers strikt aan de regels die de Rijksoverheid en het RIVM voor bijeenkomsten hebben voorgeschreven.

Naast deze cursussen op locatie en cursussen online biedt IvJO ook een aantal webinars. U vind het aanbod hier op onze website.

Het team van IvJO