Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht

Cursusaanbod

Aanbestedingsrecht
Basiscursus Privaatrechtelijk bouwrecht: van aanbesteding tot oplevering
07-11-2019 - Hoofddorp
Aansprakelijkheidsrecht
Bancaire zorgplichten en gevaarzetting
19-09-2019 - Amsterdam
NIEUW Contracteren en faillissement
28-10-2019 - Amsterdam
Tactisch procederen in de aansprakelijkheidspraktijk
31-10-2019 - Amsterdam
Schadevergoeding, schadeberekening en alternatieve wegen voor compensatie
04-11-2019 - Zwolle
Het overwinnen van onzeker causaal verband
11-11-2019 - Rotterdam
Onrechtmatige daad in het Ondernemingsrecht
14-11-2019 - Rotterdam
NIEUW Mededelingsplichten, onderzoeksplichten en het schadebegrip bij overnameovereenkomsten
27-11-2019 - Amsterdam
NIEUW Meerpartijen verhoudingen
02-12-2019 - Amsterdam
Relativiteit en causaliteit
19-12-2019 - Amsterdam
Arbeidsrecht
Arbeidsrecht voor niet-arbeidsrechtjuristen
24-09-2019 - Rotterdam
Beslag- en executierecht
Actualiteiten Executie- en beslagrecht
05-11-2019 - Rotterdam
De weerbarstige praktijk van petitum en derdenbeslag
14-11-2019 - Amsterdam
Bouwrecht
Capita selecta Civiel Bouwrecht: het adviseursrecht in de bouw
29-10-2019 - Rotterdam
Capita selecta Civiel Bouwrecht: Oplevering, Aansprakelijkheid na oplevering en contractuele boetes
29-10-2019 - Rotterdam
Basiscursus Privaatrechtelijk bouwrecht: van aanbesteding tot oplevering
07-11-2019 - Hoofddorp
Burgerlijk procesrecht
Vonnis schrijven voor advocaten
18-06-2019 - Amsterdam
Procederen in eerste aanleg (driedaagse cursus, dag 1)
16-09-2019 - Rotterdam
WEBINAR Goed voorbereid naar de zitting
17-09-2019
Procederen in eerste aanleg (driedaagse cursus, dag 2)
23-09-2019 - Rotterdam
Procederen in eerste aanleg (driedaagse cursus, dag 3)
30-09-2019 - Rotterdam
Vonnis schrijven voor advocaten
10-10-2019 - Nieuwegein
Alternatieve procedures: de willige rechtsmacht van art. 96 Rv, arbitrage, bindend advies en het duel
30-10-2019 - Nieuwegein
Tactisch procederen in de aansprakelijkheidspraktijk
31-10-2019 - Amsterdam
(Voorlopig) getuigenverhoor en (voorlopig) deskundigenbericht
04-11-2019 - Nieuwegein
Actualiteiten Executie- en beslagrecht
05-11-2019 - Rotterdam
Procesrechtelijke aspecten bij materieel erfrecht
06-11-2019 - Zwolle
De weerbarstige praktijk van petitum en derdenbeslag
14-11-2019 - Amsterdam
Actualiteiten Burgerlijk procesrecht
19-11-2019 - Zwolle
Processtukken schrijven: methoden en technieken
20-11-2019 - s-Hertogenbosch
Masterclass schadevergoeding in het strafproces en slachtofferrechten
21-11-2019 - Nieuwegein
Procederen in civiel hoger beroep
22-11-2019 - s-Hertogenbosch
Rol- en regierecht: de regels en valkuilen van het wisselen van processtukken
28-11-2019 - Amsterdam
Voorlopige voorzieningen in kort geding en hoofdzaak (223 Rv)
18-12-2019 - Amsterdam
Echtscheidingsrecht
Alimentatie en de jaarrekening
25-09-2019 - Rotterdam
Fiscus, eigen woning en pensioen bij echtscheiding
08-10-2019 - Amsterdam
Actualiteiten Kinderalimentatie: actualiteiten, rekenen, jurisprudentie en dergelijke
05-11-2019 - Amsterdam
Convenantendag
07-11-2019 - Amsterdam
Alimentatierecht en -rekenen
12-11-2019 - Nieuwegein
Erfrecht
Afwikkeling nalatenschappen
01-10-2019 - Amsterdam
Procesrechtelijke aspecten bij materieel erfrecht
06-11-2019 - Zwolle
Tweedaagse Basiscursus Erfrecht (tweedaagse cursus, dag 1)
13-11-2019 - Nieuwegein
Tweedaagse Basiscursus Erfrecht (tweedaagse cursus, dag 2)
20-11-2019 - Nieuwegein
Fiscaal recht voor de familierechtpraktijk
09-12-2019 - Nieuwegein
Faillissement- en insolventierecht
NIEUW Contracteren en faillissement
28-10-2019 - Amsterdam
Financieel recht
Wwft-training voor advocaten. Wat elke advocaat moet weten over de Wwft (voltekend)
17-06-2019 - Hoofddorp
NIEUW Wwft-training voor notarissen; de poortwachtersrol van de notaris
17-06-2019 - Hoofddorp
Wwft-training voor advocaten. Wat elke advocaat moet weten over de Wwft (voltekend)
20-06-2019 - Hoofddorp
Wwft-training voor advocaten. Wat elke advocaat moet weten over de Wwft
11-07-2019 - Hoofddorp
Bancaire zorgplichten en gevaarzetting
19-09-2019 - Amsterdam
Actualiteiten Financieel strafrecht
21-11-2019 - Rotterdam
Ontbinding van wederkerige overeenkomsten
12-12-2019 - Rotterdam
Fiscaal recht
Fiscus, eigen woning en pensioen bij echtscheiding
08-10-2019 - Amsterdam
Fiscaal recht voor de ondernemingsrechtpraktijk
27-11-2019 - Amsterdam
Fiscaal recht voor de familierechtpraktijk
09-12-2019 - Nieuwegein
Goederen- en zekerhedenrecht
Actualiteiten Goederen- en zekerhedenrecht
31-10-2019 - Nieuwegein
Huurrecht
Huurprijzenrecht woonruimte
08-10-2019 - Amsterdam
Actualiteiten Huurrecht bedrijfsruimte
31-10-2019 - Rotterdam
Basiscursus Privaatrechtelijk bouwrecht: van aanbesteding tot oplevering
07-11-2019 - Hoofddorp
Woonfraude, overlast en ontruiming
13-11-2019 - Rotterdam
Actualiteiten Huurrecht woonruimte
20-11-2019 - Nieuwegein
Huwelijksvermogensrecht
Nieuwste ontwikkelingen in het Huwelijksvermogensrecht
26-11-2019 - Rotterdam
Boedelafwikkeling: verdeling, verrekening en afwikkeling van vermogens in het Familierecht
04-12-2019 - Nieuwegein
Internationaal privaatrecht
Nieuw IPR
01-10-2019 - s-Hertogenbosch
Letselschade
Actualiteiten Slachtofferrecht
20-06-2019 - Amsterdam
Harvard onderhandelen binnen de letselschade (tweedaagse cursus, dag 1)
12-09-2019 - Nieuwegein
Basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken (driedaagse cursus, dag 1)
18-09-2019 - Nieuwegein
Basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken (driedaagse cursus, dag 2)
24-09-2019 - Nieuwegein
Harvard onderhandelen binnen de letselschade (tweedaagse cursus, dag 2)
26-09-2019 - Nieuwegein
Basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken (driedaagse cursus, dag 3)
03-10-2019 - Nieuwegein
Tactisch procederen in de aansprakelijkheidspraktijk
31-10-2019 - Amsterdam
Complex Letsel
11-11-2019 - Amsterdam
Masterclass schadevergoeding in het strafproces en slachtofferrechten
21-11-2019 - Nieuwegein
Verdieping Harvard binnen de letselschade in de praktijk
25-11-2019 - Nieuwegein
Actualiteiten Letselschade
26-11-2019 - Nieuwegein
Actualiteiten Slachtofferrecht
11-12-2019 - Utrecht
Masterclass Onrechtmatige daad, werkgeversaansprakelijkheid en kwalitatieve aansprakelijkheid
12-12-2019 - Rotterdam
Mededingingsrecht
Commerciële samenwerking tussen bedrijven en mededingingsrecht
09-10-2019 - Rotterdam
Mediators
Actualiteiten Personen-, familie- en jeugdrecht
19-09-2019 - Amsterdam
Arbeidsrecht voor niet-arbeidsrechtjuristen
24-09-2019 - Rotterdam
Alimentatie en de jaarrekening
25-09-2019 - Rotterdam
Afwikkeling nalatenschappen
01-10-2019 - Amsterdam
Fiscus, eigen woning en pensioen bij echtscheiding
08-10-2019 - Amsterdam
Actualiteiten Kinderalimentatie: actualiteiten, rekenen, jurisprudentie en dergelijke
05-11-2019 - Amsterdam
Convenantendag
07-11-2019 - Amsterdam
Alimentatierecht en -rekenen
12-11-2019 - Nieuwegein
Nieuwste ontwikkelingen in het Huwelijksvermogensrecht
26-11-2019 - Rotterdam
Fiscaal recht voor de familierechtpraktijk
09-12-2019 - Nieuwegein
Notarissen
NIEUW Tuchtrecht voor notarissen
17-06-2019 - Hoofddorp
NIEUW Wwft-training voor notarissen; de poortwachtersrol van de notaris
17-06-2019 - Hoofddorp
Masterclass Retorische Intelligentie
25-06-2019 - Utrecht
Contracten maken en beoordelen
27-06-2019 - Amsterdam
Alimentatie en de jaarrekening
25-09-2019 - Rotterdam
Afwikkeling nalatenschappen
01-10-2019 - Amsterdam
Vastgoedcontracten met de overheid
02-10-2019 - Rotterdam
Fiscus, eigen woning en pensioen bij echtscheiding
08-10-2019 - Amsterdam
Huurprijzenrecht woonruimte
08-10-2019 - Amsterdam
Actualiteiten Ondernemingsrecht
09-10-2019 - Rotterdam
NIEUW Contracteren en faillissement
28-10-2019 - Amsterdam
Civielrechtelijke aspecten van ongehuwd samenwonen
30-10-2019 - Breukelen
Actualiteiten Huurrecht bedrijfsruimte
31-10-2019 - Rotterdam
Actualiteiten Goederen- en zekerhedenrecht
31-10-2019 - Nieuwegein
NIEUW Hoe vang ik een rat?
05-11-2019 - Breukelen
Actualiteiten Kinderalimentatie: actualiteiten, rekenen, jurisprudentie en dergelijke
05-11-2019 - Amsterdam
Aansprakelijkheid van bestuurders van BV’s
07-11-2019 - Amsterdam
Convenantendag
07-11-2019 - Amsterdam
Alimentatierecht en -rekenen
12-11-2019 - Nieuwegein
Tweedaagse Basiscursus Erfrecht (tweedaagse cursus, dag 1)
13-11-2019 - Nieuwegein
Contracten maken en beoordelen
13-11-2019 - s-Hertogenbosch
Woonfraude, overlast en ontruiming
13-11-2019 - Rotterdam
Tweedaagse Basiscursus Erfrecht (tweedaagse cursus, dag 2)
20-11-2019 - Nieuwegein
Actualiteiten Huurrecht woonruimte
20-11-2019 - Nieuwegein
NIEUW Ontspannen presteren
21-11-2019 - Amsterdam
Actualiteiten Financieel strafrecht
21-11-2019 - Rotterdam
Nieuwste ontwikkelingen in het Huwelijksvermogensrecht
26-11-2019 - Rotterdam
Fiscaal recht voor de ondernemingsrechtpraktijk
27-11-2019 - Amsterdam
Koop onroerende zaken
28-11-2019 - Zwolle
Masterclass Retorische Intelligentie
28-11-2019 - Amsterdam
Civielrechtelijke en fiscale aspecten van personenvennootschappen
02-12-2019 - Amsterdam
Overtuigen: de kunst van het gelijk krijgen
03-12-2019 - Amsterdam
Machtsverhoudingen in de vennootschap; van DGA tot beursvennootschap
03-12-2019 - Amsterdam
Boedelafwikkeling: verdeling, verrekening en afwikkeling van vermogens in het Familierecht
04-12-2019 - Nieuwegein
Fiscaal recht voor de familierechtpraktijk
09-12-2019 - Nieuwegein
Actualiteiten Vermogensrecht, verzorgd door twee NJB-kroniekschrijvers
11-12-2019 - Rotterdam
Ondernemingsrecht
Actualiteiten Ondernemingsrecht
09-10-2019 - Rotterdam
Commerciële samenwerking tussen bedrijven en mededingingsrecht
09-10-2019 - Rotterdam
Aansprakelijkheid van bestuurders van BV’s
07-11-2019 - Amsterdam
Onrechtmatige daad in het Ondernemingsrecht
14-11-2019 - Rotterdam
Actualiteiten Financieel strafrecht
21-11-2019 - Rotterdam
Fiscaal recht voor de ondernemingsrechtpraktijk
27-11-2019 - Amsterdam
NIEUW Mededelingsplichten, onderzoeksplichten en het schadebegrip bij overnameovereenkomsten
27-11-2019 - Amsterdam
Civielrechtelijke en fiscale aspecten van personenvennootschappen
02-12-2019 - Amsterdam
Machtsverhoudingen in de vennootschap; van DGA tot beursvennootschap
03-12-2019 - Amsterdam
Ondersteuners / Juridisch secretaresses
Roladministratie in civiele dagvaardingsprocedures
12-11-2019 - Rotterdam
Onroerend goedrecht
Vastgoedcontracten met de overheid
02-10-2019 - Rotterdam
Huurprijzenrecht woonruimte
08-10-2019 - Amsterdam
Capita selecta Civiel Bouwrecht: het adviseursrecht in de bouw
29-10-2019 - Rotterdam
Capita selecta Civiel Bouwrecht: Oplevering, Aansprakelijkheid na oplevering en contractuele boetes
29-10-2019 - Rotterdam
Basiscursus Privaatrechtelijk bouwrecht: van aanbesteding tot oplevering
07-11-2019 - Hoofddorp
Woonfraude, overlast en ontruiming
13-11-2019 - Rotterdam
Koop onroerende zaken
28-11-2019 - Zwolle
Personen-, familie- en jeugdrecht
Actualiteiten Personen-, familie- en jeugdrecht
19-09-2019 - Amsterdam
Alimentatie en de jaarrekening
25-09-2019 - Rotterdam
Afwikkeling nalatenschappen
01-10-2019 - Amsterdam
Fiscus, eigen woning en pensioen bij echtscheiding
08-10-2019 - Amsterdam
Civielrechtelijke aspecten van ongehuwd samenwonen
30-10-2019 - Breukelen
Actualiteiten Kinderalimentatie: actualiteiten, rekenen, jurisprudentie en dergelijke
05-11-2019 - Amsterdam
Convenantendag
07-11-2019 - Amsterdam
Alimentatierecht en -rekenen
12-11-2019 - Nieuwegein
Tweedaagse Basiscursus Erfrecht (tweedaagse cursus, dag 1)
13-11-2019 - Nieuwegein
Tweedaagse Basiscursus Erfrecht (tweedaagse cursus, dag 2)
20-11-2019 - Nieuwegein
Nieuwste ontwikkelingen in het Huwelijksvermogensrecht
26-11-2019 - Rotterdam
Boedelafwikkeling: verdeling, verrekening en afwikkeling van vermogens in het Familierecht
04-12-2019 - Nieuwegein
Fiscaal recht voor de familierechtpraktijk
09-12-2019 - Nieuwegein
Privacyrecht
NIEUW ePrivacyverordening en marketing
18-06-2019 - Rotterdam
Contracteren met persoonsgegevens
20-06-2019 - Amsterdam
Actualiteiten Privacyrecht en Bescherming van Persoonsgegevens
07-10-2019 - Rotterdam
Inleiding Privacyrecht en Bescherming van Persoonsgegevens
14-11-2019 - Zwolle
NIEUW ePrivacyverordening en marketing
26-11-2019 - Nieuwegein
Contracteren met persoonsgegevens
02-12-2019 - Rotterdam
Straf(proces)recht
Wwft-training voor advocaten. Wat elke advocaat moet weten over de Wwft (voltekend)
17-06-2019 - Hoofddorp
Actualiteiten Slachtofferrecht
20-06-2019 - Amsterdam
Wwft-training voor advocaten. Wat elke advocaat moet weten over de Wwft (voltekend)
20-06-2019 - Hoofddorp
Wwft-training voor advocaten. Wat elke advocaat moet weten over de Wwft
11-07-2019 - Hoofddorp
Basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken (driedaagse cursus, dag 1)
18-09-2019 - Nieuwegein
Basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken (driedaagse cursus, dag 2)
24-09-2019 - Nieuwegein
Basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken (driedaagse cursus, dag 3)
03-10-2019 - Nieuwegein
Masterclass schadevergoeding in het strafproces en slachtofferrechten
21-11-2019 - Nieuwegein
Actualiteiten Financieel strafrecht
21-11-2019 - Rotterdam
Actualiteiten Slachtofferrecht
11-12-2019 - Utrecht
Tuchtrecht
NIEUW Tuchtrecht voor notarissen
17-06-2019 - Hoofddorp
NIEUW Gedrags- en tuchtrecht voor advocaten
17-06-2019 - Hoofddorp
Vaardigheden
Vonnis schrijven voor advocaten
18-06-2019 - Amsterdam
Masterclass Retorische Intelligentie
25-06-2019 - Utrecht
Vonnis schrijven voor advocaten
10-10-2019 - Nieuwegein
Het overtuigen van de rechter: techniek, gevoel en het belang van niet-juridische gegevens
28-10-2019 - s-Hertogenbosch
NIEUW Hoe vang ik een rat?
05-11-2019 - Breukelen
Processtukken schrijven: methoden en technieken
20-11-2019 - s-Hertogenbosch
NIEUW Ontspannen presteren
21-11-2019 - Amsterdam
Masterclass Retorische Intelligentie
28-11-2019 - Amsterdam
Overtuigen: de kunst van het gelijk krijgen
03-12-2019 - Amsterdam
Vennootschapsrecht
Actualiteiten Ondernemingsrecht
09-10-2019 - Rotterdam
Civielrechtelijke en fiscale aspecten van personenvennootschappen
02-12-2019 - Amsterdam
Machtsverhoudingen in de vennootschap; van DGA tot beursvennootschap
03-12-2019 - Amsterdam
Verbintenissen- en contractenrecht
Vonnis schrijven voor advocaten
18-06-2019 - Amsterdam
NIEUW Basiscursus Verbintenissenrecht
19-06-2019 - Amsterdam
Contracteren met persoonsgegevens
20-06-2019 - Amsterdam
Contracten maken en beoordelen
27-06-2019 - Amsterdam
Bancaire zorgplichten en gevaarzetting
19-09-2019 - Amsterdam
WEBINAR Contracteren via internet
23-09-2019
Wanprestatie
30-09-2019 - Nieuwegein
WEBINAR Strategisch beëindigen van overeenkomsten
07-10-2019
Commerciële samenwerking tussen bedrijven en mededingingsrecht
09-10-2019 - Rotterdam
Vonnis schrijven voor advocaten
10-10-2019 - Nieuwegein
NIEUW Contracteren en faillissement
28-10-2019 - Amsterdam
Het overtuigen van de rechter: techniek, gevoel en het belang van niet-juridische gegevens
28-10-2019 - s-Hertogenbosch
Schadevergoeding, schadeberekening en alternatieve wegen voor compensatie
04-11-2019 - Zwolle
Actualiteiten (nieuw) Consumentenrecht
06-11-2019 - s-Hertogenbosch
Beëindigen en wijzigen van (duur)overeenkomsten: praktische nuances tussen het ‘contractuele alles’ en het ‘contractuele niets’
08-11-2019 - Nieuwegein
Het overwinnen van onzeker causaal verband
11-11-2019 - Rotterdam
NIEUW Basiscursus Verbintenissenrecht
12-11-2019 - Rotterdam
Contracten maken en beoordelen
13-11-2019 - s-Hertogenbosch
Onrechtmatige daad in het Ondernemingsrecht
14-11-2019 - Rotterdam
Opschorting, verrekening en schuldeisersverzuim
18-11-2019 - Zwolle
Actualiteiten Algemene voorwaarden
19-11-2019 - Nieuwegein
Processtukken schrijven: methoden en technieken
20-11-2019 - s-Hertogenbosch
Samenhangende rechtsverhoudingen
21-11-2019 - Rotterdam
Zorgplichten in het vermogensrecht
21-11-2019 - Rotterdam
NIEUW Mededelingsplichten, onderzoeksplichten en het schadebegrip bij overnameovereenkomsten
27-11-2019 - Amsterdam
NIEUW Meerpartijen verhoudingen
02-12-2019 - Amsterdam
Contracteren met persoonsgegevens
02-12-2019 - Rotterdam
Verjaring, verval en het verlies van rechten
03-12-2019 - Rotterdam
De vaststellingsovereenkomst
04-12-2019 - Nieuwegein
Uitleg van overeenkomsten
10-12-2019 - Rotterdam
Actualiteiten Vermogensrecht, verzorgd door twee NJB-kroniekschrijvers
11-12-2019 - Rotterdam
Ontbinding van wederkerige overeenkomsten
12-12-2019 - Rotterdam
Internationale handelscontracten: agentuur en distributie
17-12-2019 - Amsterdam
Relativiteit en causaliteit
19-12-2019 - Amsterdam

Zoeken binnen IvJO.nl

NIEUW bij IvJO

Wij zijn volop bezig met het ontwikkelen van nieuwe interessante cursussen voor 2019. Houd u onze website in de gaten. Of abonneer u op onze Nieuwsbrief dan bent u als eerste op de hoogte van de nieuwste cursussen.

Blijf op de hoogte van ons cursusaanbod
Aanmelden