❮ Terug naar cursusaanbod

Aansprakelijkheid van bestuurders van BV’s

Planning

Startdatum
15-11-2021
Locatie
Nieuwegein NBC Congrescentrum
Tijd
13.30 - 19.15 uur

PO/PE-punten

5 NOvA PO-punten
5 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
5 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
5 HQ PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 495,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen is een van de centrale en actuele thema's van het ondernemingsrecht. Met name door nieuwe jurisprudentie en wetgeving (de Wet Flex-BV, de Wet Civielrechtelijk bestuursverbod, de Tijdelijke Wet Covid-19 Justitie en Veiligheid, alsmede de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (i.w.tr. 1 juli 2021)) staat dit onderwerp onverminderd hoog op de agenda. Daarbij gaat het vooral om de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van BV’s, zowel binnen als buiten faillissement van de vennootschap wegens onbehoorlijk bestuur, onverantwoorde dividenduitkeringen of onrechtmatig handelen (met name lichtvaardig contracteren of selectieve betalingen in het zicht van faillissement). Afgeleid van de aansprakelijkheid van bestuurders komen ook commissarissen van NV's en BV's meer en meer onder vuur te liggen. In deze cursus worden de aansprakelijkheidsrisico's (en de methoden zich daartegen te wapenen) voor bestuurders en commissarissen behandeld, zowel binnen als buiten faillissement van de vennootschap. Aandacht wordt besteed aan recente jurisprudentie, literatuur en aan de gevolgen voor de aansprakelijkheidspositie van bestuurders en commissarissen van de genoemde actuele wetgeving.

In bepaalde gevallen kunnen bestuurders direct door de belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor niet betaalde belastingschulden voor de vennootschap waarvoor zij werkzaam zijn. Er wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende aansprakelijkheden en van de wijzen waarop bestuurders de risico's op aansprakelijkheid kunnen verminderen. Voorts worden onder meer besproken de algemene bestuurdersaansprakelijkheid, de aansprakelijkheid voor de fiscale boete, de aansprakelijkheid voor aansprakelijkheidsschulden, de Wet bestuurdersaansprakelijkheid, de aansprakelijkheid op grond van OD (door de belastingdienst) en de betwistingsprocedure. De cursus bespreekt de meest recente jurisprudentie van deze aansprakelijkheden.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, (kandidaat)notarissen, bedrijfsjuristen, juristen van trustkantoren en juristen van accountantskantoren. Cursisten dienen basiskennis te bezitten van het Ondernemingsrecht en tenminste één jaar relevante ervaring te hebben.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00Aansprakelijkheid van bestuurders op grond van Boek 2 BW
 • Onbehoorlijke taakvervulling en aansprakelijkheid jegens de vennootschap (art. 2:9 BW)
 • Ernstige verwijtbaarheid
 • Collectieve taakuitoefening en disculpatie
 • Wet bestuur en toezicht (One tier/two tierstelsel)
 • Decharge en vrijwaring
 • Aansprakelijkheid voor onverantwoorde dividenduitkeringen (art. 2:216 BW)
 • Beginaansprakelijkheid jegens schuldeisers (art. 2:69/180 BW)
 • Aansprakelijkheid en flexibilisering BV-recht
 • Faillissementsaansprakelijkheid (art. 2:138/248 BW)
 • Schending boekhoud- en publicatieverplichtingen
 • Medebeleidsbepalers
 • Kennelijk onbehoorlijk toezicht
 • Verzekering
 • Bestuursverbod
  Prof. mr. J.B. Wezeman
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Aansprakelijkheid van bestuurders op grond van onrechtmatige daad
 • Onrechtmatige-daadaansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
 • Aansprakelijkheid wegens lichtvaardig contracteren
 • Aansprakelijkheid wegens veroorzaken betalingsonmacht
 • Individuele of collectieve aansprakelijkheid?
 • Persoonlijke verwijtbaarheid
 • Verzekering
 • Regres
  Prof. mr. J.B. Wezeman
16.45 - 17.15Buffet
17.15 - 18.15Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden
 • Aansprakelijkheid op grond van OD
 • Algemene aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid voor fiscale boete
 • Aansprakelijkheid van vereffenaar
 • Aansprakelijkheid op grond van de WBA
 • Aansprakelijkheid voor aansprakelijkheidsschulden
 • Betwisting van aansprakelijkheid 
  Mr. dr. J.A. Booij
18.15 - 19.15Vervolg Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden
Mr. dr. J.A. Booij
19.15Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers

Reviews

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

 • Zeer leerzaam, helder en mooi overzichtelijk (C.G. Klomp, advocaat)
 • Goede inhoudelijke cursus, mooie aansluiting van beide delen.Inh
 • oudelijk goed en interessant. Veel praktijkgevallen, is leuk om te horen!
 • Aanrader, interessant en goede presentaties. Erg leuk en nuttig.
 • Prima, helder op hoofdlijnen en leuk zijn de vele praktijkvoorbeelden.