❮ Terug naar cursusaanbod

Actualiteiten Algemene voorwaarden

Direct aanmelden

Planning

Startdatum
19-05-2020
Locatie
Amsterdam Holiday Inn
Tijd
13.30 - 17.45 uur
Startdatum
18-11-2020
Locatie
Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
Tijd
13.30 - 17.45 uur
Startdatum
14-12-2020
Locatie
Rotterdam Novotel Brainpark
Tijd
13.30 - 17.45 uur

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten

Prijs

€ 395,- exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

Het thema Algemene voorwaarden is in beweging en raakt vele praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen uit ten aanzien van Algemene voorwaarden en consumenten maar hebben ook een directe impact in b-2-b-relaties. Hoge Raad arresten geven aan dat met veel facetten rekening moet worden gehouden. Ook kunnen ontwikkelingen van de communautaire wetgever (d.i. Europa) niet worden genegeerd. Uit HR 13 september 2013 volgt wat voor spanningsveld het communautaire recht en het nationale recht samen kunnen oproepen. In die zaak stond de vraag centraal of en wanneer rechters Algemene voorwaarden ambtshalve dienen te toetsen, een onderwerp dat ook in diverse Hoge Raad arresten in 2016 centraal staat. In 2015 was het in b-2-b-relaties ook weer raak: de Hoge Raad moest twee maal ingrijpen en deed dat op een wijze die in rechtsliteratuur de nodige commotie heeft opgeroepen. Tevens is er een opinie inzake Algemene voorwaarden en het Weens koopverdrag uitgebracht die voor de praktijk belangrijke inzichten biedt. Ook het nieuwe Consumentenrecht dient voor Algemene voorwaarden in ogenschouw te worden genomen.
In 2018 is een voor de praktijk belangwekkend arrest gewezen voor het Hof van Justitie (EU), dat ook doorwerkt in de b-2-b relaties bij het gebruik van algemene voorwaarden: zeer weerbarstige – maar o zo relevante - materie!

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het Verbintenissen- en contractenrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 14.30Algemeen
 • Uitleg van definities zoals algemene voorwaarden, kernbeding, gebruiker en wederpartij
 • Nieuwe ontwikkelingen: nieuwe wetgeving over contracteren in een digitale omgeving en over Europese bewegingen
14.30 - 15.30Toepasselijkheid
 • Vraagstukken rond gelding en toepasselijkheid
 • Aandacht voor het opstellen van verwijzingsclausules naar algemene voorwaarden
 • Recente Hoge Raad arresten over bewijslast en algemene voorwaarden
 • Battle of the forms
 • Casusbehandeling
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 16.45Toetsing
 • Inhoudstoetsing
 • Beoordelen van specifieke bepalingen uit de algemene voorwaarden
 • Aandacht voor het opstellen van exoneratieclausules
16.45 - 17.45Varia
 • Algemene voorwaarden in internationale omgeving
 • Specifieke consumentenaangelegenheden
 • Bijzondere typen overeenkomsten
17.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers

Reviews

Docent werd door de cursisten beoordeeld met een 9,7!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

 • Ik vind de kwaliteit heel hoog en erg prettig om te volgen.
 • Geweldig interessante cursus, de 4 uren zijn omgevlogen en ik ga weer een stuk wijzer naar huis!
 • Topcursus, zeer zeker aan te raden!
 • Aanrader! Valt niets aan te verbeteren.