❮ Terug naar cursusaanbod

Actualiteiten Algemene voorwaarden

Planning

Startdatum
19-09-2022
Locatie
Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
Tijd
13.30 - 17.45 uur

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten

Prijs

€ 395,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Het thema Algemene voorwaarden is in beweging en raakt vele praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen uit ten aanzien van Algemene voorwaarden en consumenten maar hebben ook een directe impact in b-2-b-relaties. Hoge Raad arresten geven aan dat met veel facetten rekening moet worden gehouden. Ook kunnen ontwikkelingen van de communautaire wetgever (d.i. Europa) niet worden genegeerd. In de cursus ‘Actualiteiten Algemene voorwaarden’ behandelt docent Edwin van Wechem na een bespreking van definities nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken van toepasselijkheid en toetsing. De cursus wordt afgesloten met een bespreking van bijzondere gevallen en casuïstiek. Voor de (consumenten)rechtspraktijk heeft de Hoge Raad in november 2019 met het zogenaamde euribor-arrest een landmark arrest gewezen. Het Hof van Justitie EU heeft in het voorjaar van 2020 ook weer van zich laten horen met voor de praktijk relevante arresten. Ook zal in het huidige tijdsgewricht onderzocht moeten worden of de Algemene voorwaarden een rol kunnen spelen bij beantwoording van kwesties die in corona-debatten plaatsvinden. Reden temeer om ook weer in te zoomen op het thema Algemene voorwaarden.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het Verbintenissen- en contractenrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 14.30Algemeen
 • Uitleg van definities zoals algemene voorwaarden, kernbeding, gebruiker en wederpartij
 • Nieuwe ontwikkelingen: nieuwe wetgeving over contracteren in een digitale omgeving en over Europese bewegingen
14.30 - 15.30Toepasselijkheid
 • Vraagstukken rond gelding en toepasselijkheid
 • Aandacht voor het opstellen van verwijzingsclausules naar algemene voorwaarden
 • Recente Hoge Raad arresten over bewijslast en algemene voorwaarden
 • Battle of the forms
 • Casusbehandeling
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 16.45Toetsing
 • Inhoudstoetsing
 • Beoordelen van specifieke bepalingen uit de algemene voorwaarden
 • Aandacht voor het opstellen van exoneratieclausules
16.45 - 17.45Varia
 • Algemene voorwaarden in internationale omgeving
 • Specifieke consumentenaangelegenheden
 • Bijzondere typen overeenkomsten
17.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Reviews

Docent werd door de cursisten beoordeeld met het uitmuntende cijfer 10!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

 • Ik vind de kwaliteit heel hoog en erg prettig om te volgen.
 • Geweldig interessante cursus, de 4 uren zijn omgevlogen en ik ga weer een stuk wijzer naar huis!
 • Topcursus, zeer zeker aan te raden!
 • Aanrader! Valt niets aan te verbeteren.