❮ Terug naar cursusaanbod

Actualiteiten Executie- en beslagrecht

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten
6 KBvG PE-punten kunnen, indien gewenst, voor u aangevraagd worden tot 2 weken vóór de cursusdatum. Vermeld uw verzoek svp in het vakje ‘opmerkingen’ op het aanmeldformulier. 

Prijs

€ 650,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Na de herziening van het executie- en beslagrecht eind 2020 en begin 2021 blijven er vragen die de rechter moet beantwoorden.  Zo is de regeling van de beslagvrije zaken in art. 447 en 448 Rv aangepast aan de eisen van de tijd en is ook een beslagvrije voet bij bankrekeningen ingevoerd. Ook is het in principe niet toegestaan roerende zaken in beslag te nemen indien redelijkerwijs voorzienbaar is dat de opbrengst die gerealiseerd kan worden door het verhaal op die zaken minder bedraagt dan de kosten van de beslaglegging en de daaruit voortvloeiende executie. Maar wat betekent dit voor de rechtspraktijk? Betekent dit een breuk met het verleden? Beschikt de schuldeiser nog wel over verhaalsmogelijkheden? 

Met enige regelmaat wijst de Hoge Raad belangrijke arresten op het gebied van het executie- en beslagrecht. In zijn arrest van 20 december 2019 (ECLI:NL:HR:2019:2026, Hotel-restaurant De Zeester) is de Hoge Raad gedeeltelijk teruggekomen van zijn rechtspraak zoals ingezet met het arrest Ritzen/Hoekstra van 22 april 1983 (NJ 1984/145), waarin voor een executiegeschil in kort geding als maatstaf misbruik van bevoegdheid was voorgeschreven (art. 3:13 BW). De Hoge Raad heeft beslist dat, indien in kort geding schorsing van de tenuitvoerlegging wordt gevorderd van een uitspraak waartegen een rechtsmiddel is ingesteld of nog openstaat, de vordering aan de hand van dezelfde maatstaf moet worden beoordeeld als een vordering of verzoek tot schorsing als bedoeld in art. 351 en 360 lid 2 Rv. 
Een vraag die niet eenduidig beantwoord werd is hoever de schuldenaarsverplichting reikt om inkomensbronnen op te geven (vgl. art. 475g Rv). En is die verplichting beperkt tot de Nederlandse bezittingen of moeten ook buitenlandse inkomsten en vermogensbestanddelen worden genoemd? Zie hierover HR 26 november 2021, Ars Aequi 2022, p. 300-305.

In het executie- en beslagrecht geldt dat wie ten onrechte beslag recht legt aansprakelijk is ongeacht de motieven. Maar wat nu als bij een conservatoir beslag ten behoeve van bank ten onrechte de laptop van een derde wordt meegenomen en na het eindigen van het beslag niet wordt teruggegeven. HR 15 juli 2022, RvdW 2022/756 (Truckom/ABN Amro) bepaalt dat voor per abuis gelegd beslag op zaken van een derde geen risicoaansprakelijkheid bestaat.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en bedrijfsjuristen. Cursisten moeten basiskennis hebben van het Beslag- en executierecht om de cursus met succes te kunnen volgen.

Niveau is verdieping.

Programma

09.00 - 09.30Ontvangst
09.30 - 11.00Executoriale titels
Misbruik van executiebevoegdheid
Reikwijdte van beslag
11.00 - 11.15Pauze
11.15 - 12.45Tenuitvoerlegging m.b.t. onroerende zaken
Beslagregister
Verhaal van geldvorderingen (Derdenbeslag; Europees bankbeslag)
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 15.00Problematische schulden (o.a. aanpassing art. 447 en 448 Rv alsmede beslagvrije voet bij bankrekeningen)
Specifieke beslagen (o.a. bewijsbeslag)
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Indirecte executiemiddelen lijfsdwang en dwangsom
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,5!

Onze cursus werd met de volgende opmerking gewaardeerd:

  • Zeer kundige docent