❮ Terug naar cursusaanbod

Actualiteiten Executie- en beslagrecht

Direct aanmelden

Planning

Startdatum
13-11-2020
Locatie
Nieuwegein NBC Congrescentrum
Tijd
09.30 - 16.45 uur

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten
6 KBvG PE-punten kunnen, indien gewenst, voor u aangevraagd worden tot 2 weken vóór de cursusdatum. Vermeld uw verzoek svp in het vakje ‘opmerkingen’ op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 595,- exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

In het Executie- en beslagrecht hebben zich vele ontwikkelingen voorgedaan. Is een gerechtsdeurwaarder altijd verplicht af te zien van een beslag ten laste van een buitenlandse mogendheid? Is het bekend dat de Hoge Raad de laatste jaren enkele belanghebbende uitspraken heeft gedaan op het gebied van het Executie- en beslagrecht? En dat het dwangsomrecht nog steeds volop in ontwikkeling is? Een andere recente ontwikkeling is de invoering van het Europese bankbeslag in januari 2017. Wat betekent dit voor de Nederlandse beslagpraktijk? Voldoet het zogeheten deurwaardersrenvooi? Ook zal worden ingegaan op de medio 2018 gepubliceerde plannen van het ministerie van J&V tot herziening van het beslag- en executierecht.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en deurwaarders. Cursisten moeten basiskennis hebben van het Beslag- en executierecht om de cursus met succes te kunnen volgen.

Niveau is verdieping.

Programma

09.00 - 09.30Ontvangst
09.30 - 11.00Reikwijdte van beslag
Misbruik van executiebevoegdheid
Executoriale titels
11.00 - 11.15Pauze
11.15 - 12.45Tenuitvoerlegging m.b.t. onroerende zaken
Beslagregister
Verhaal van geldvorderingen (Derdenbeslag;
Europees bankbeslag)
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 15.00Problematische schulden (o.a. voorstel tot aanpassing art. 447 en 448 Rv
alsmede aanpassing van de beslagvrije voet)
Specifieke beslagen (o.a. bewijsbeslag)
Indirecte executiemiddelen lijfsdwang en dwangsom
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Vervolg Indirecte executiemiddelen lijfsdwang en dwangsom
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,5!