❮ Terug naar cursusaanbod

Actualiteiten Goederen- en zekerhedenrecht

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

3 NOvA PO-punten

Prijs

€ 295,00 exclusief BTW 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Iedere professional met een privaatrechtelijke praktijk wil de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van het algemene Vermogensrecht bijhouden, derhalve met inbegrip van het Goederenrecht. Deze cursus voorziet in deze behoefte door op systematische wijze aandacht te schenken aan de meest belangwekkende ontwikkelingslijnen op de terreinen van het algemene Goederenrecht en het Zekerhedenrecht zoals deze zich in de afgelopen jaren hebben afgetekend. Nieuwe wetgeving en recente arresten van de Hoge Raad worden niet als op zichzelf staande incidenten besproken, maar in de context van de desbetreffende leerstukken-in-ontwikkeling. Aldus ontstaat een beter en scherper zicht op hun belang en betekenis. Deze aanpak brengt tevens mee dat de cursus zowel van waarde zal zijn voor juristen die hun vermogensrechtelijke kennis up-to-date willen houden als voor practici die regelmatig met goederen- en zekerheidsrechtelijke kwesties in aanraking komen.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere juridische professionals die hun goederenrechtelijke kennis up-to-date willen houden.

Niveau is basis.

Programma

13.30 - 14.00Ontvangst
14.00 - 15.00Wetgeving Goederen- en zekerhedenrecht (o.a. het wetsvoorstel inzake verpandingsverboden, inmiddels bij de Tweede Kamer ingediend) en bespreking van jurisprudentie over verkrijgende verjaring, de bescherming van eigenaren tegen rechtsverlies bij ‘landjepik’ en stille verpanding van vorderingen (met name recente arresten over de bevoegdheden van de pandhouder versus de pandgever en derden).
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.15Ontwikkelingen op het terrein van o.a. de positie van de Ontvanger ten opzichte van andere schuldeisers (fiscaal voorrecht en bodemrecht), natrekking en het onderscheid roerende/onroerende zaken (bijv. recente jurisprudentie over natrekking van zonnepanelen op gebouwen en het nut van een opstalrecht daarbij).
16.15 - 16.30Pauze
16.30 - 17.30Recente jurisprudentie over cessie- en verpandingsverboden, verpanding van voorwaardelijke eigendom, afstand van eigendomsvoorbehoud, derdenbescherming, e.a.
17.30Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met het uitmuntende cijfer 10!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

  • Goede docent. Nuttig voor mijn praktijk. Diverse onderwerpen kwamen aan bod.
  • Zeer nuttige cursus.