❮ Terug naar cursusaanbod

Actualiteiten Letselschade

Planning

Startdatum
16-12-2021
Locatie
Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
Tijd
13.00 - 19.45 uur

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten
6 NIVRE PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 595,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

Deze cursus ‘Actualiteiten Letselschade’ behandelt recente ontwikkelingen in het letselschaderecht. De cursus valt daarbij uiteen in drie delen: onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheid, aspecten van schadevergoedingsrecht en procesrechtelijke aspecten van letselschadezaken.

Wat de onrechtmatige daad betreft, staat de relativiteit in de schijnwerpers: HR 20 september 2019, ECLI:NL:HR:2019:1409 (Schietincident Alphen aan den Rijn) alsmede HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2006, (Urgenda).  
Sliding tijdens een voetbalwedstrijd die tot amputatie van het onderbeen leidt: aansprakelijkheid of slechts overtreding spelregels?                                       
Hof Arnhem- Leeuwarden 14 januari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:319. (Na wielerongeval in Polen actuele kwestie. Cassatie ingesteld!)

Wat de kwalitatieve aansprakelijkheid betreft staan een tweetal uitspraken in het nieuws: HR 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1090 (Gebrekkige PIP-borstimplantaten, waarmee gefraudeerd is door de producent. Tekortkoming van ziekenhuis?) en HR 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1082 (Complicaties ontstaan door gebruik van 'Miragelplombe' bij oogoperatie).
Steeds meer ontdekt de rechtspraak het belang van art. 6:181 BW Rb Amsterdam 20 november 2019,  ECLI:NL:RBAMS:2019:10188 (Aansprakelijkheid eigenaar gebouw, beheerder of opdrachtgever?).
Rechtspraak op het snijvlak van verzekering en (wettelijke) aansprakelijkheid: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:11206, NJF 2020/47 (Steken met mes door 13-jarige).

Op het gebied van het schadevergoedingsrecht wordt onder meer stilgestaan bij causaliteitsperikelen in letselschadezaken zoals de toerekening op grond van art. 6:98 BW, de omkeringsregel en de leerstukken van de kansschade en proportionele aansprakelijkheid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan smartengeld (omvang, wijze van begroting) en aan de (on)mogelijkheden van de vergoeding van affectie- en shockschade. Ook wordt stilgestaan bij de juridische beoordeling van whiplashletsel en andere medisch moeilijk objectiveerbare aandoeningen, die in een groot deel van de letselschadezaken voor discussie blijft zorgen.  

Het avond gedeelte is gereserveerd voor de procesrechtelijke kant van letselschadezaken.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, academisch geschoolde juristen en letselschade-experts en andere letselschadebehandelaars die over een academisch of daaraan equivalent niveau beschikken.

Niveau is verdieping.

Programma

12.30 - 13.00Ontvangst met een broodje
13.00 - 15.00

Onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheid

 • Sport en spel / spelregels als een factor?
 • Relativiteit
 • Vrijwilligers en profijtbeginsel (6:162)
 • Personen (6:169, 170 en 171)
 • Het onrechtmatigheidsaspect binnen 6.3.2
 • Roerende zaken (6:173)
 • Gebrekkige medische hulpzaken 
 • Opstallen (6:174)
 • Medebezitters (6:180)
 • Opkomst van art.6:181
 • De wisselwerking van verzekering en aansprakelijkheid 
  Prof. mr. F.T. Oldenhuis
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 17.15Schadevergoeding
 • Causaliteitsperikelen
 • Smartengeld
 • Affectie- en shockschade
 • Whiplashletsel
  Prof. mr. dr. A. Kolder
17.15 - 17.45Buffet
17.45 - 19.45Procesrechtelijke aspecten
 • Deelgeschillen
 • Deskundigenbericht
 • Actualiteiten Procesrecht Letselschade
  Mw. mr. M.C.J. Peters
19.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Maximum aantal deelnemers

20 deelnemers

Reviews

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

 • In een woord: topcursus!
 • In een uur of zes weer helemaal bij de les!
 • Praktijkgericht. Praktisch. Aanrader.
 • In een mum van tijd weer klaar voor de juridische strijd.
 • Goede cursus, goed op niveau en tempo was goed.
 • Deze cursus zal voor iedereen een must moeten zijn en niet alleen omdat alle relevante aspecten in letselschades aan bod komen.