❮ Terug naar cursusaanbod

Actualiteiten Ondernemingsrecht

Direct aanmelden

Planning

Startdatum
10-11-2020
Locatie
Amsterdam Holiday Inn
Tijd
13.30 - 17.45 uur

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten
4 KNB PE-punten
4 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
4 HQ PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 395,- exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

De cursus 'Actualiteiten Ondernemingsrecht' behandelt de recente ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie in het Ondernemingsrecht in brede zin. Waar kunt u aan denken? Twee recente arresten van de Hoge Raad hebben verstrekkende gevolgen voor rechtspraak over bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur en selectieve betaling. De gevolgen van deze arresten zijn al zichtbaar in lagere jurisprudentie en hebben een significant effect op de uitkomst van die procedures. Ook zit er meer dan voorheen beweging in kernvraagstukken zoals tegenstrijdig belang, afgeleide schade en de uitleg van statuten. Al deze onderwerpen zullen uitgebreid aan bod komen. Kortom, een bespreking van recente ontwikkelingen waar u, als jurist werkzaam in de ondernemingsrechtpraktijk van elke dag, mee te maken kunt krijgen. Docenten zijn mr. drs. J. van Bekkum en prof. dr. E.C.H.J Lokin, beiden actief niet alleen in de praktijk, maar ook in onderzoek en onderwijs en als redactielid van het Maandblad Ondernemingsrecht.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, (kandidaat)notarissen en bedrijfsjuristen. Het niveau is verdieping. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen enige ervaring hebben met de behandeling van ondernemingsrechtelijke zaken.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.30Boek 2 BW
Het enquêterecht
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 17.45De Corporate governance code
Bestuudersaansprakelijkheid
17.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers