❮ Terug naar cursusaanbod

Actualiteiten Ondernemingsrecht

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten
4 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
4 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 395,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

De cursus 'Actualiteiten Ondernemingsrecht' behandelt de recente ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie in het Ondernemingsrecht in brede zin. Waar kunt u aan denken? Recente arresten en beschikkingen over de mogelijkheid van ontzenuwing van de bewijsvermoedens op grond van art. 2:138/248 lid 2 en ontvankelijkheid van de rechtspersoon in een enquêteverzoek. Ook zijn er nieuwe wetgevingsinitiatieven die maatschappelijk verantwoord ondernemen beogen te integreren in corporate governance. Verder zit er meer dan voorheen beweging in kernvraagstukken zoals tegenstrijdig belang, afgeleide schade en de uitleg van statuten. Al deze onderwerpen zullen uitgebreid aan bod komen. Kortom, een bespreking van recente ontwikkelingen waar u, als jurist werkzaam in de ondernemingsrechtpraktijk van elke dag, mee te maken kunt krijgen. Docenten zijn mr. drs. J. van Bekkum en prof. mr. dr. E.C.H.J Lokin, beiden actief niet alleen in de praktijk, maar ook in onderzoek en onderwijs en als auteur van het Tijdschrift Ondernemingsrecht.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, (kandidaat)notarissen en bedrijfsjuristen. Het niveau is verdieping. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen enige ervaring hebben met de behandeling van ondernemingsrechtelijke zaken.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.30Boek 2 BW
Tegenstrijdig belang, afgeleide schade en aandeelhoudersovereenkomsten
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 17.45Enquêterecht, bestuurdersaansprakelijkheid en nieuwe wetgeving m.b.t. corporate governance
17.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.