❮ Terug naar cursusaanbod

Actualiteiten Personen-, familie- en jeugdrecht

Planning

Startdatum
15-12-2021
Locatie
Nieuwegein NBC Congrescentrum
Tijd
13.30 - 21.00 uur

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten
6 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
6 MfN PE-punten cat. 2 kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 595,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

Zowel wetgeving als jurisprudentie rond enkele belangrijke onderdelen van het Personen-, familie- en jeugdrecht zijn thans sterk in ontwikkeling, zoals de afstamming van en het gezag over kinderen, de echtscheiding(sprocedure) en scheidingsgevolgen, het ouderschapsplan, de jeugdhulp en jeugdbescherming, de rol van de bijzondere curator en de bescherming van wilsonbekwame meerderjarige personen. Tijdens deze cursus worden al deze onderwerpen besproken naar huidig en - waar mogelijk - naar nieuw recht. Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor uw vragen en voor discussie.

Doelgroep en niveau

De doelgroep van deze cursus is advocaten en andere academisch gevormde juristen die werkzaam zijn op het gebied van het Personen-, familie- en jeugdrecht. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis bezitten van het Personen-, familie- en jeugdrecht.

Niveau is verdieping

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 14.30Nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en overheidsbeleid
14.30 - 15.30Afstamming en gezag 
Nieuwe ontwikkelingen rond afstamming en adoptie (incl. de concept-wetgeving op internetconsultatie)
Gezag over minderjarige kinderen
Gezag over kinderen na de scheiding
Verhuizen met kinderen
Positie grootouders (adoptie en omgang;  incl. de concept-wetgeving op internetconsultatie)
De rol van de bijzondere curator
Omgangs- en informatierecht en de afdwinging van dat recht
Onderhoudsplichten jegens kinderen. Nieuwe ontwikkelingen?
Nieuwe jurisprudentie
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 16.45Scheiden en de positie van minderjarige kinderen
Ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak m.b.t. jeugdbescherming
16.45 - 17.45Jeugdhulp 
Ontwikkelingen jeugdhulp
Wijzigingen Jeugdwet (inspectie en verantwoordelijke gemeente - woonplaatsbeginsel)
Ontwikkelingen in en rond jeugdbeschermingsmaatregelen
Ontwikkelingen rond gesloten jeugdhulp en gezagsbeëindiging
17.45 - 18.45Diner
18.45 - 19.15Vervolg Ontwikkelingen (gesloten)Jeugdhulp
19.15 - 19.45Materiële en immateriële bescherming van wilsonbekwame meerderjarigen
Nieuwe jurisprudentie
19.45 - 20.00Pauze
20.00 - 21.00Vervolg Materiële en immateriële bescherming van wilsonbekwame meerderjarigen 
Wetgeving inzake gedwongen zorg/behandeling van meerderjarige personen met een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking (Wetten van 24 januari 2018, Stb. 2018, 36 en 37; i.w.tr. op 1 januari 2020)
21.00Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers

Reviews

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

  • Duidelijk, relevant, praktijkgericht, goede voorbeelden (casus)
  • Zeer prettige en goede docent. Ter zake, deskundig en open!
  • Zeer interessante cursus, veel geleerd. Lange zit, maar dat maakt niet uit omdat de stof en de presentatie voordurend boeit.
  • Leerzame cursus, docent zeer deskundig en veel praktijkvoorbeelden, hetgeen heel prettig is.
  • Ik vond de cursus zeer actueel en erg leerzaam. Fijne en goede docent, die van alle onderwerpen zeer goed op de hoogte was en ook veel voorbeelden uit de praktijk had.
  • Gedetailleerde vakinhoudelijke kennis van hoog niveau.