❮ Terug naar cursusaanbod

Actualiteiten Personen-, familie- en jeugdrecht

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten
6 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
6 MfN PE-punten cat. 2 kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 595,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Wetgeving en jurisprudentie rond onderdelen van het Personen-, familie- en jeugdrecht zijn sterk in ontwikkeling. Denk daarbij aan ontwikkelingen in afstamming en gezag: afstamming en (interlandelijke) adoptie, de positie van grootouders en de afdwinging van Omgangs- en informatierecht waarover zelfs veel recente jurisprudentie beschikbaar is. Maar denk ook aan ontwikkelingen in de Jeugdhulp: de wijzigingen van de Jeugdwet, ontwikkelingen in de jeugdbeschermingsmaatregelen, de gesloten jeugdhulp en gezagsbeëindiging. En denk ook aan de nieuwe jurisprudentie over de materiële en immateriële bescherming van wilsonbekwame meerderjarigen en de nieuwe ontwikkelingen inzake wetgeving over de gedwongen zorg/behandeling van meerderjarige personen met een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking. Kortom, veel te bespreken waarbij voldoende ruimte is voor uw vragen en voor discussie.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep van deze cursus is advocaten en andere academisch gevormde juristen die werkzaam zijn op het gebied van het Personen-, familie- en jeugdrecht. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis bezitten van het Personen-, familie- en jeugdrecht.

Niveau is verdieping

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 14.30Nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en overheidsbeleid
14.30 - 15.30Afstamming en gezag 
Nieuwe ontwikkelingen rond afstamming en (interlandelijke) adoptie (incl. de concept-wetgeving inzake draagmoederschap)
Gezag over minderjarige kinderen
Gezag over kinderen na de scheiding (scheiden zonder schade; schottentheorie) Rechtsingang minderjarigen bij gezag en omgang
Verhuizen met kinderen (zonder instemming)
Positie grootouders (adoptie en omgang;  incl. de concept-wetgeving op internetconsultatie)
De rol van de bijzondere curator (ex art. 1:212 BW en 1:250 BW)
Omgangs- en informatierecht en de afdwinging van dat recht (veel nieuwe jurisprudentie)
Onderhoudsplichten jegens kinderen (rapport Alimentatierecht). Nieuwe ontwikkelingen?
Nieuwe jurisprudentie
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 16.45Scheiden en de positie van minderjarige kinderen
Ontwikkelingen in overheidsbeleid, wetgeving en rechtspraak m.b.t. jeugdbescherming
16.45 - 17.45Jeugdhulp 
Ontwikkelingen jeugdhulp
Wijzigingen Jeugdwet (inspectie en verantwoordelijke gemeente – het nieuwe woonplaatsbeginsel)
Ontwikkelingen in en rond jeugdbeschermingsmaatregelen
Ontwikkelingen rond gesloten jeugdhulp en gezagsbeëindiging
17.45 - 18.45Diner
18.45 - 19.15Vervolg Ontwikkelingen (gesloten)Jeugdhulp
19.15 - 19.45Materiële en immateriële bescherming van wilsonbekwame meerderjarigen
Nieuwe jurisprudentie
19.45 - 20.00Pauze
20.00 - 21.00Vervolg Materiële en immateriële bescherming van wilsonbekwame meerderjarigen 
Nieuwe ontwikkelingen inzake wetgeving betreffende  gedwongen zorg/behandeling van meerderjarige personen met een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking
21.00Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Reviews

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

  • Duidelijk, relevant, praktijkgericht, goede voorbeelden (casus)
  • Zeer prettige en goede docent. Ter zake, deskundig en open!
  • Zeer interessante cursus, veel geleerd. Lange zit, maar dat maakt niet uit omdat de stof en de presentatie voordurend boeit.
  • Leerzame cursus, docent zeer deskundig en veel praktijkvoorbeelden, hetgeen heel prettig is.
  • Ik vond de cursus zeer actueel en erg leerzaam. Fijne en goede docent, die van alle onderwerpen zeer goed op de hoogte was en ook veel voorbeelden uit de praktijk had.
  • Gedetailleerde vakinhoudelijke kennis van hoog niveau.