❮ Terug naar cursusaanbod

Actualiteiten Privacyrecht en Bescherming van Persoonsgegevens

Planning

Startdatum
01-11-2021
Locatie
Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
Tijd
13.30 - 17.00 uur

PO/PE-punten

3 NOvA PO-punten

Prijs

€ 295,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

De ontwikkelingen op privacygebied staan niet stil. In onze cursus ‘Actualiteiten Privacyrecht en bescherming van persoonsgegevens’ wordt u in één middag bijgepraat. Uiteraard wordt uitgebreid ingegaan op de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de praktijkervaringen daarmee tot nu toe. Ook staan we stil bij de nieuwe vragen die spelen rond de Corona-crisis. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen rond gegevensuitwisseling met organisaties in de Verenigde Staten, de stand van zaken rond de ePrivacyverordening, recente onderzoeken door de Autoriteit Persoonsgegevens, nieuwe richtsnoeren van de European Data Protection Board en recente jurisprudentie.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen en andere academisch gevormde juridische professionals. Basiskennis van het Privacyrecht is gewenst om de cursus met succes te kunnen volgen.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00De Algemene Verordening Gegevensbescherming
15.00 - 15.30Pauze
15.30 - 17.00Overzicht actualiteit, jurisprudentie
Privacy en ‘Corona’
Export van gegevens na ‘Schrems’; EU-US Privacy Shield ePrivacyverordening
Praktische consequenties, tips voor de praktijk
17.00Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,8! 

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

  • Vlot sprekende docent, prettig om naar te luisteren.
  • Zeer interessant, met name update laatste jurisprudentie.
  • Duidelijk, praktisch en relevant. Alle belangrijke zaken hebben de revue gepasseerd.
  • Praktijkgericht en to the point.
  • Prima cursus. Lastig onderwerp om binnen halve dag te behandelen. Goed gelukt met handelingsperspectief.
  • Zinvolle cursus ter verdieping en actualisering van de kennis op het gebied van het privacyrecht.
  • Cursus geeft goed overzicht en voldoende actualiteit.
  • Analytisch en volledig.
  • Inhoudelijk sterk en relevant.
  • Goede cursus om in korte tijd een update op privacyrecht te krijgen.