❮ Terug naar cursusaanbod

Actualiteiten Relatievermogensrecht (Huwelijks-, Partnerschaps- en Samenlevingsvermogensrecht)

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten
4 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
4 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
4 MfN PE-punten cat. 2 kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 395,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Het relatievermogensrecht is sterk in ontwikkeling. Dit blijkt vooral uit de in 2018 in werking getreden Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen en de in 2020 in werking getreden Wet herziening partneralimentatie, alsmede uit de grote hoeveelheid jurisprudentie van de Hoge Raad hierover, waarmee de behoefte aan een actualiteitencursus is gegeven. Bovendien wordt in de literatuur en in de rechtspraktijk steeds vaker de vraag gesteld of de rechtspositie van ongehuwd en ongeregistreerd samenwonenden niet meer en vaker moet worden gelijkgesteld met de rechtspositie van echtgenoten en geregistreerde partners. In de cursus Actualiteiten Relatievermogensrecht gaat het vooral om actualiteiten betreffende overeenkomsten en verschillen tussen de vermogensrechtelijke gevolgen van huwelijk en geregistreerd partnerschap enerzijds en die van ongehuwd en ongeregistreerd samenwonen anderzijds (dus de geformaliseerde relatie enerzijds en de informele relatie anderzijds).

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, (kandidaat-)notarissen, rechters, mediators en andere belangstellende juristen; mate van ervaring is minder relevant, nu het om een actualiteitencursus gaat.

Niveau is verdieping.

Programma

Wettelijke regeling van en recente rechtspraak van de Hoge Raad over de volgende onderwerpen:

  • Rechten en verplichtingen van echtgenoten en geregistreerde partners, kosten van de huishouding, gewone gang van de huishouding, economische deelgerechtigdheid, toestemming en bestuur
  • Omvang wettelijke gemeenschap van goederen: goederen en schulden, gerechtigdheid en bestuur, reprises en récompenses, alsmede ontbinding van de gemeenschap (Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen)
  • Verdeling ontbonden huwelijks- en partnerschapsgemeenschap, verschil met eenvoudige gemeenschap wat gerechtigdheid en bestuur betreft en uitstapje naar algemeen vermogensrecht, in het bijzonder titel 3.7 BW, vergelijking echtgenoten en geregistreerde partners enerzijds met ongehuwd en ongeregistreerd samenwonenden anderzijds
  • Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden in het algemeen, verhouding tot (echt)scheidingsconvenant, beperkte gemeenschappen, periodieke en finale verrekenbedingen, verschil tussen verdeling en verrekening, alsmede Wet verevening pensioenrechten bij scheiding en Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022, vergelijking met samenlevingscontract
13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.30Deel I
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 17.45Deel II
17.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,8!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

  • Dag prof Nuytick, wat fijn dat u nog steeds colleges geeft! Geslaagde structuur, veel van u geleerd. Dank en tot de volgende keer.
  • Ik raad de cursus zeker aan. Het enthousiasme en de kennis van prof Nuytinck is heel prettig.
  • Leerzame cursus! Fijn om weer een cursus van prof. Nuytick te mogen krijgen! Ik beveel die cursus van harte aan.