❮ Terug naar cursusaanbod

Actualiteiten Verbintenissenrecht

Planning

Startdatum
23-11-2021
Locatie
Nieuwegein NBC Congrescentrum
Tijd
13.30 - 17.45 uur

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten

Prijs

€ 395,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

De cursus ‘Actualiteiten Verbintenissenrecht’ valt uiteen in twee delen: een deel Aansprakelijkheidsrecht en een deel Verbintenissenrecht. Docent Edwin van Wechem bespreekt in beide delen ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie met nadruk op de ontwikkelingen in de Hoge Raad arresten. Het is immers altijd een beetje ‘eten wat de Hoge-Raad-pot schaft’. Actuele ontwikkelingen die zich afspelen vóór de cursusdatum worden altijd meegenomen. Op het gebied van het Contractenrecht zijn diverse ‘land mark arresten’ gewezen op het gebied van exoneraties alsook op het gebied van mededelingsplichten en conformiteit alsook op het gebied van dwaling. Eveneens heeft het onderwerp ‘borgtocht’ de aandacht van ons hoogste rechtscollege. In het Aansprakelijkheidsrecht kan men niet om de Urgenda-zaak en de schietpartij in Alphen a/d Rijn heen en evenmin om het arrest over de moeders van Srebenica. Daar komt bij dat de Hoge Raad ook nieuwe inzichten biedt over kansschade en aanwijzingen verstrekt over de wijze van schadebegroting. Meer in het bijzonder wijst de Hoge Raad richting bij begroting van zaakschade en over toepassing van de omkeringsregel.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, bedrijfsjuristen en andere academisch opgeleide juristen. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het Verbintenissen- en contractenrecht bezitten.

Niveau is verdieping

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.30Actualiteiten Contractenrecht
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 17.45Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht
17.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers