❮ Terug naar cursusaanbod

Bancaire zorgplichten en gevaarzetting

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

3 NOvA PO-punten

Prijs

€ 325,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Recente ontwikkelingen in het Vermogensrecht kenmerken zich door de opkomst van zorgplichten. Sinds de kredietcrisis is veel jurisprudentie gevormd over de (bijzondere) bancaire zorgplichten en heeft de wetgever de publiekrechtelijke regels van bancair toezicht aangescherpt. Aldus lijkt de indruk te zijn ontstaan dat bancaire zorgplichten een apart regime binnen het Vermogensrecht vormt. In deze cursus ‘Bancaire zorgplichten en gevaarzetting’ wordt aangetoond dat die indruk onjuist is. De bancaire zorgplichten zullen worden besproken als een uitwerking van het leerstuk van gevaarzetting in het algemeen. Ook de ‘waarschuwing’, het ‘eigen schuld’-verweer en de ‘voordeelsverrekening’, die bij bancaire zorgplichten een belangrijke rol spelen, worden in dit kader besproken. Tevens is er aandacht voor de aansprakelijkheid van de toezichthouder en de relatie tussen civiele aansprakelijkheid en publiekrechtelijke regels van toezicht (Wft). Daarnaast wordt uitvoerig aandacht besteed aan het dwalingsleerstuk en de recente prejudiciële uitspraak van de Hoge Raad over de verhouding tussen banken en ondernemers (HR 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1046).

Welke eisen kunnen aan de onderzoeksplicht van een ondernemer worden gesteld? Hoe verhoudt de bancaire zorgplicht jegens ondernemers zich tot de zorgplicht jegens particulieren? Op welke wijze maakt de Hoge Raad onderscheid tussen de mededelingsplicht in het kader van dwaling en de delictuele waarschuwingsplicht? Is de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf gelijk te stellen aan een particulier? Kan hij zich op dezelfde bescherming beroepen - bijvoorbeeld bij de sluiting van een renteswap overeenkomst - als de particulier? Is de nieuwe regeling over de oneerlijke handelspraktijken ook voor hem geschreven? Met name het Hof Amsterdam en het Hof Den Haag heeft recentelijk het voortouw genomen voor de bescherming van de MKB-er.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen. 

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00Algemene introductie gevaarzetting
Toespitsing op bijzondere bancaire zorgplichten
Sancties: schadevergoeding & informed consent
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Het (relatieve) belang van de waarschuwing
Voordeelsverrekening en eigen schuld
De verhouding zorgplichten en de Wft
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus.

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,6!

Onze cursus werd met de volgende opmerking gewaardeerd:

  • Prima cursus, heel bruikbaar.