❮ Terug naar cursusaanbod

Basiscursus Arbeidsrecht (en corona) van a tot z

Direct aanmelden

Planning

Startdatum
10-11-2020
Locatie
Rotterdam Novotel Brainpark
Tijd
09.30 - 16.45 uur
Startdatum
20-04-2021
Locatie
Nieuwegein NBC Congrescentrum
Tijd
09.30 - 16.45 uur
Startdatum
09-11-2021
Locatie
Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
Tijd
09.30 - 16.45 uur

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten
6 MfN PE-punten cat. 2 kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 595,00 exclusief BTW.
(Prijs is inclusief het boek ‘Hoe zit het met het (nieuwe) Arbeidsrecht?’ van P. Hogewind en A. Balm. 
Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

Arbeidsrecht is altijd in ontwikkeling. Denk aan de vele arbeidsrechtelijke problemen die corona met zich meebrengt. Het is voor bedrijfsjuristen, voor directieleden, voor arbeidsrechtelijke mediators of voor juristen en advocaten met een HRM-functie handig basiskennis van dit Arbeidsrecht te hebben. Voor henzelf maar ook voor gevallen waarin zij met externe adviseurs moeten kunnen communiceren. De ‘Basiscursus Arbeidsrecht (en corona) van a tot z‘ geeft een overzicht van alle fasen van de arbeidsovereenkomst: het begin, de voortgang en het einde van de arbeidsovereenkomst. De docent zal niet alleen stilstaan bij de huidige stand van zaken maar ook aandacht besteden aan te verwachten ontwikkelingen.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is (juridische) professionals voor wie basiskennis van het Arbeidsrecht gewenst en functioneel is. Denk daarbij aan bedrijfsjuristen of directieleden, niet-arbeidsrechtelijk geschoolde advocaten of juristen met een HRM-functie op hun kantoor, accountants, mediators en juridisch adviseurs. Om de cursus met succes te kunnen volgen is voorkennis van het Arbeids- en ontslagrecht niet vereist.

Niveau is basis

Programma

09.00 - 09.30Ontvangst
09.30 - 11.00Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst en met welke gevolgen?
Kwalificatie van de rechtsverhouding, flexibele contracten en andere type overeenkomsten
11.00 - 11.15Pauze
11.15 - 12.45Rechtsbescherming bij ziekte, privacy en re-integratie en de zorgplicht voor veilige arbeidsomstandigheden (mede in relatie tot corona)
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 15.00Wijzigen van Arbeidsvoorwaarden, collectief en individueel
Wijzigen als gevolg van functiewijziging of bedrijfseconomische omstandigheden
Bijzondere bedingen: concurrentiebeding, nevenwerkzaamheden etc.
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45
Wijzen van beëindiging: beëindigingsovereenkomst, opzegging, UWV-procedure, ontbinding door kantonrechter
Gronden voor ontslag: o.a. reorganisatie, langdurige arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren en verstoorde verhoudingen
Transitievergoeding en andere ontslagvergoedingen
16.45Afsluiting

Syllabus

U ontvangt tijdens de cursus het boek 'Hoe zit het met het (nieuwe) Arbeidsrecht?’ van P. Hogewind en A. Balm. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers