❮ Terug naar cursusaanbod

Basiscursus Nieuwe Omgevingswet

Planning

Startdatum
18-09-2024
Locatie
Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
Tijd
09.30 - 17.00 uur

PO/PE-punten

6 PO-punten NOvA

6 PE-punten MfN, cat. 2 kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden. Vermeld u dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

6 PE-punten KNB 

Prijs

€ 650,00 exclusief BTW.

(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

De omgevingswet, die in januari 2024 in werking treedt, is één van de grootste veranderingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu in Nederland. Als expert in het omgevingsrecht is Jaco van den Brink enthousiast om zijn kennis te delen met advocaten en juristen die geïnteresseerd zijn in dit interessante vakgebied.

De nieuwe omgevingswet is bedoeld om het huidige stelsel van wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen, infrastructuur, milieu en natuur te vereenvoudigen en te bundelen. Het doel is om de regels overzichtelijker, eenvoudiger en flexibeler te maken – met meer locatiegebonden maatwerk. Ook met meer ruimte voor burgerparticipatie.

Tijdens deze cursus zal Jaco u kennis laten maken met de belangrijkste veranderingen en uitdagingen die de nieuwe Omgevingswet met zich meebrengt. We zullen onder andere ingaan op instrumenten die de wet biedt, zoals het omgevingsplan, de omgevingsvisie en de omgevingsvergunning.

Daarnaast zullen de laatste ontwikkelingen worden besproken zodat u goed op de hoogte bent van de actuele stand van zaken.

Jaco van den Brink ziet ernaar uit om zijn kennis en praktijkervaring met u te delen!

Doelgroep en niveau

Advocaten en juristen die aan de slag willen met de nieuwe omgevingswet.

Programma

09.00 – 09.30 uur                  ontvangst en registratie

09.30 – 11.00 uur                  cursus

11.00 – 11.15 uur                  pauze

11.15 – 12.45 uur                  cursus

12.45 – 13.45 uur                  lunch

13.45 – 15.15 uur                  cursus

15.15 – 15.30 uur                  pauze

15.30 – 17.00 uur                  cursus

17.00 uur                               afsluiting

Onderwerpen:

De systematiek van de nieuwe wet

 • Inleiding Omgevingswet
 • Opzet en systematiek

De nieuwe regels en instrumenten

AMvB’s op hoofdlijnen:

 • Besluit kwaliteit leefomgeving
 • Besluit activiteiten leefomgeving
 • Omgevingsbesluit
 • Besluit bouwwerken leefomgeving

Aanvullingswetten:

 • Natuur

Kerninstrumenten:

 • Omgevingsvisie
 • Programma (en programmatische aanpak)
 • Omgevingsplan ( en omgevingsverordening)
 • Algemene rijksregels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving
 • Omgevingsvergunning
 • Projectbesluit

Ondersteunende instrumenten:

 • Instructieregels
 • Omgevingswaarden

De contouren van de vier besluiten

 • Besluit kwaliteit leefomgeving
 • Besluit activiteiten leefomgeving
 • Omgevingsbesluit
 • Besluit bouwwerken leefomgeving

De procedures

 • de reguliere voorbereidingsprocedure
 • de uitgebreide voorbereidingsprocedure
 • wijziging omgevingsplan
 • besluit op aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/ uitgebreide procedure
 • ambtshalve wijziging omgevingsvergunning, reguliere/ uitgebreide procedure

De werking van het omgevingsplan en de andere belangrijkste instrumenten:

 • Omgevingsvisie
 • Programma (en programmatische aanpak)
 • Omgevingsplan (en omgevingsverordening)
 • Algemene rijksregels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving
 • Omgevingsvergunning
 • Projectbesluit

Het omgevingsplan

 • Het ‘omgevingsplan van rechtswege’
 • Het omgevingsplan: aard en karakter

Het overgangsrecht

 • Overgangsrecht bij activiteiten

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.