❮ Terug naar cursusaanbod

Basiscursus Ondernemingsrecht

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

12 NOvA PO-punten
12 KNB PE-punten
12 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 1.195,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
Vanwege het bijzondere karakter van deze basisopleiding is annuleren niet mogelijk. Wanneer cursist onverhoopt een dag niet kan volgen zal het IvJO een passende oplossing met cursist zoeken.

Inleiding

De Basiscursus Ondernemingsrecht bestaat uit zes blokken van twee uur. De opleiding is verdeeld over twee dagen. De eerste dag ziet op een algemene inleiding van het Ondernemingsrecht, een bespreking van Personenvennootschappen en een bespreking van de praktische aspecten van het gebruik van Personenvennootschappen. De tweede dag start met een samenvatting van dag 1 en een behandeling van ondernemingsrechtelijke casuïstiek. Focus van dag 2 is een uitgebreide behandeling van het Vennootschapsrecht.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen.

Niveau is basis.

Programma

Dag 1

12.30 - 13.00Ontvangst met een broodje
13.00 - 15.00Algemene inleiding Ondernemingsrecht
 • De (maatschappelijke) functie van Ondernemingsrecht
 • Historische schets van de ontwikkeling van het Vennootschapsrecht; van 1602 tot 2021
 • Identificatie van de belangrijkste onderdelen van Ondernemingsrecht in Boek 2 BW en overige wet- en regelgeving
 • Bespreking van actuele maatschappelijke tendensen, jurisprudentie en regelgeving
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 17.15Personenvennootschappen
 • De personenvennootschap als klassieke ondernemingsvorm
 • Bespreking van het consultatiedocument voor het wetsvoorstel om rechtspersoonlijkheid te verschaffen aan maatschap, VOF en CV
 • Mogelijke aanpassingen aan het wetsontwerp
 • Goederenrechtelijke aspecten van de huidige regeling en recente rechtspraak
 • Bijzondere aandacht voor de ontwikkelingen op het terrein van de CV en bespreking van mogelijke praktijktoepassingen
17.15 - 18.00Diner
18.00 - 20.00Praktische aspecten van het gebruik van personenvennootschappen
 • Algemene titel van Boek 2 BW
 • Wettelijke kenmerken én toepassingsmogelijkheden van de verschillende rechtspersonen
  • ​​Vereniging (inclusief de Coöperatie en OWM)
  • Stichting
  • Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, die per 1 juli jl. in werking is getreden. Ook zal in dit deel een korte analyse van de regeling van tegenstrijdige belangen worden gepresenteerd.
 • Dynamiek van het rechtspersonenrecht en bespreking van praktijkgevallen en jurisprudentie
20.00Afsluiting

 

Bij de behandeling van alle onderdelen zal ruimschoots ruimte bestaan voor het stellen van vragen en het voorleggen van vragen uit de eigen praktijk.


Dag 2

12.30 - 13.00Ontvangst met een broodje
13.00 - 15.00Introductie deel 2 en samenvatting van onderdelen van deel 1
 • Inleiding
 • Casuïstiek: presentatie praktijkgevallen ondernemingsrechtelijke problematiek
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 17.15Kern van het Vennootschapsrecht
 • Interne Vennootschapsrecht als onderdeel van het Ondernemingsrecht
 • Definitie van het vennootschappelijk belang
 • Definitie van orgaan
 • Taken en verantwoordelijkheden, en aansprakelijkheden, van de verschillende organen
 • Machtsverhoudingen in de vennootschap
 • Verschillen en overeenkomsten tussen ondernemingsvormen, incl. familievennootschap, MKB-ondernemingen, Private Equity, institutionele beleggers en beursfondsen
17.15 - 18.00Diner
18.00 - 20.00Vennootschap en de wereld
 • Wat is een besluit?
 • Vertegenwoordiging
 • Nietig of vernietigbaar
 • Genomen besluiten en werking jegens derden
 • Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
20.00Afsluiting

 

Bij de behandeling van alle onderdelen zal ruimschoots ruimte bestaan voor het stellen van vragen en het voorleggen van vragen uit de eigen praktijk.

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.