❮ Terug naar cursusaanbod

Basiscursus Privaatrechtelijk bouwrecht: van aanbesteding tot oplevering

Planning

Startdatum
16-11-2021
Locatie
Rotterdam Novotel Brainpark
Tijd
09.30 - 16.45 uur

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten
6 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 595,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

Het bouwrecht onderscheidt zich van andere rechtsgebieden doordat de spelregels ervan veelal worden bepaald door de in het bouwcontractenrecht gebruikte algemene voorwaarden (zoals de UAV 1989/2012, UAV-GC 2005, DNR 2005/2011, Standaard RAW bepalingen en STABU-systematiek). 

Wanneer zijn welke algemene voorwaarden van toepassing? Welke gevolgen hebben de voorwaarden voor adviseur, architect, opdrachtgever en aannemer? Wat is het verschil tussen traditionele en geïntegreerde bouwcontracten? Welke partij draagt ontwerpverantwoordelijkheid en wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk? Hoe zit het met de bouwtijd? Hoe verloopt de verrekening van meer- en minderwerk / wijzigingen? Welke partij is aansprakelijk ingeval van gebreken in een werk? Hoe verloopt de procedure van een (bouw)arbitrage? Deze en vele andere vragen komen aan bod. 

In deze basiscursus worden de essentialia van het aanbestedingsrecht en het privaatrechtelijk bouwrecht behandeld. De diverse bouwcontracten en de totstandkoming ervan, de wettelijke regelingen (BW), de in het bouwcontractenrecht veelvuldig gehanteerde algemene voorwaarden, het architecten- en adviseursrecht én het bouwprocesrecht zullen worden behandeld aan de hand van het verloop van het bouwproces: van aanbesteding (voor werken) tot oplevering.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is beginnende advocaten, notarissen, juristen van architectenbureau’s, van adviesbureau’s en van opdrachtgevers, bedrijfsjuristen, juristen van decentrale overheden en alle juristen voor wie basiskennis van het gehele bouwproces - van aanbesteding tot oplevering - noodzakelijk is voor de goede uitoefening van hun werkzaamheden.

Niveau is basis.

Programma

09.00 - 09.30Ontvangst
09.30 - 11.00Aanbestedingsfase: Aanbestedingsrecht van toepassing op werken
Ontwerpfase: Architecten- en adviseursrecht
11.00 - 11.15Pauze
11.15 - 12.45Vervolg Ontwerpfase: Architecten- en adviseursrecht
Uitvoeringsfase: Aanneming van werk I
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 15.00Vervolg Uitvoeringsfase: Aanneming van werk I
Uitvoeringsfase: Aanneming van werk II
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Vervolg Uitvoeringsfase: Aanneming van werk II
Geschilfase: Bouwprocesrecht
Evaluatie
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,6!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

  • Het tempo van de bijeenkomst ligt hoog en toch blijft het begrijpelijk en goed te volgen. Uitstekende docent!
  • Goed naslagwerk voor mijn praktijk.
  • Mooie, heldere cursus. Duidelijk verteld/gesproken. Geeft basis goed en beknopt weer.
  • Een prima cursus. Voldoet aan verwachtingen. En een prettige docent met een goede presentatie.
  • Goede cursus, raad het aan aan anderen.
  • Een goede opstap voor als je begint met het bouwrecht.
  • Leerzaam, goede introductie op het bouwrecht, waarbij alle relevante onderwerpen aan bod komen.