❮ Terug naar cursusaanbod

Basiscursus privaatrechtelijk Bouwrecht

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten

Prijs

€ 435,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

De basiscursus Bouwrecht geeft een overzicht van het privaatrechtelijke bouwrecht. De cursus is inleidend van karakter en biedt een helicopterview over de essentiële leerstukken binnen het bouwrecht.
Civielrechtelijk bouwrecht is onderdeel van het generieke verbintenissenrecht en kent diverse specifieke regelingen. Vaak zijn specifiek op het bouwproces ontwikkelde algemene voorwaarden van toepassing en worden geschillen beslecht bij wege van arbitrage. 
Veel voorkomende geschillen betreffen te late oplevering, aanwezigheid van gebreken en een discussie over meerwerk. Deze drie conflictsituaties komen in deze cursus aan bod, samen met andere bouwrechtelijke leerstukken.
De nieuw in te voeren Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is geïntegreerd in deze cursus, inclusief de interactie met het bestaande bouwrecht.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

Doelgroep is advocaten en juristen Bouwrecht met beperkte of geen ervaring in het Bouwrecht; tevens zijn niet-juristen die werkzaam zijn in de bouwsector, van harte welkom.

Niveau is basis.

Programma

In deze cursus komt onder andere aan de orde:

 • Plaats in de wet
 • Wet Kwaliteitsborging
 • In de bouw gebruikelijke algemene voorwaarden (inleidend); UAV 2012, UAV-gc 2005, AVA 2013, DNR 2011
 • Diverse begrippen
 • Klassieke driehoek & innovatieve contracten
 • De oplevering
 • Verborgen gebrek & ernstig gebrek
 • Verjaring en verval bij aanneming van werk
 • Waarschuwingsplicht
 • Opzegging door opdrachtgever
 • Retentierecht
 • Prijs van het werk; vaste aanneemsom, werken op regie, meerwerk en stelposten
 • Geschillen in de bouw: arbitrage
 • Onvoorziene kostenverhogende omstandigheden (zoals prijsstijgingen door corona/Oekraïne)
12.30 - 13.00Ontvangst met een broodje
13.00 - 15.00Blok 1
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 17.15Blok 2
17.15Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.