❮ Terug naar cursusaanbod

Basiscursus Relatievermogensrecht

Planning

Startdatum
10-09-2024
Locatie
Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
Tijd
13.00 - 20.00 uur

PO/PE-punten

6 NOVA PO-punten
6 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
6 MfN PE-punten cat. 2 kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 650,- exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Als startende advocaat dient u op de hoogte te zijn van de kernthema’s binnen het relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht), wilt u uw praktische werkzaamheden op dit rechtsgebied naar behoren kunnen uitoefenen. Het gebeurt helaas regelmatig dat advocaten gedurende hun universitaire opleiding nauwelijks of zelfs helemaal geen onderwijs op dit rechtsgebied hebben genoten, bijvoorbeeld omdat dit vak niet in het bachelor programma van de desbetreffende rechtenfaculteit is opgenomen en deze advocaten dit vak evenmin hebben gekozen als keuzevak in het masterprogramma van een rechtenfaculteit. De basiscursus relatievermogensrecht biedt deze startende advocaten alsnog bij uitstek de gelegenheid dit manco in hun kennis van het relatievermogensrecht weg te werken. De cursus is ook zeer geschikt voor advocaten die hun basiskennis op dit rechtsgebied willen opfrissen. Alle relatievermogensrechtelijke onderwerpen die rechtstreeks van belang zijn voor de advocatuur, worden behandeld.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is startende advocaten, advocaten die hun basiskennis willen opfrissen, notarissen en mediators.

Niveau is basis.

Sterk aanbevolen literatuur ter bestudering voorafgaand aan de cursus:

Ondanks het feit dat dit een basiscursus is, wordt een zekere, geringe basiskennis betreffende het relatievermogensrecht bij de cursusdeelnemers verondersteld. Zij kunnen zich deze strikte basiskennis eigen maken door voorafgaand aan de cursus hoofdstuk 8 uit het hierna genoemde studieboek zelfstandig te bestuderen. Bewust is gekozen voor een studieboek en niet voor een handboek. Het gaat om A.J.M. Nuytinck, Personen- en familierecht, relatievermogensrecht en erfrecht (Studiereeks Burgerlijk Recht, deel 1), Deventer: Wolters Kluwer 2021 (achtste druk).
 

Programma

12.30 - 13.00Ontvangst met een broodje en registratie
13.00 - 15.00

Algemene inleiding huwelijks- en partnerschapsvermogensrecht, kosten van de huishouding, gewone gang van de huishouding, economische deelgerechtigdheid, toestemming en bestuur.

Omvang wettelijke gemeenschap van goederen: goederen en schulden, gerechtigdheid en bestuur, reprises en récompenses, alsmede ontbinding van de gemeenschap (Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen).

15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 17.15

Vervolg Omvang wettelijke gemeenschap van goederen: goederen en schulden, gerechtigdheid en bestuur, reprises en récompenses, alsmede ontbinding van de gemeenschap (Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen).

Verdeling ontbonden huwelijks- en partnerschapsgemeenschap verschil met eenvoudige gemeenschap wat gerechtigdheid en bestuur betreft en uitstapje naar algemeen vermogensrecht, in het bijzonder titel 3.7 BW, vergelijking echtgenoten en geregistreerde partners enerzijds met ongehuwd en ongeregistreerd samenwonenden anderzijds.

17.15 - 18.00Diner
18.00 - 20.00

Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden in het algemeen, verhouding tot (echt)scheidingsconvenant, beperkte gemeenschappen, periodieke en finale verrekenbedingen, verschil tussen verdeling en verrekening, alsmede Wet verevening pensioenrechten bij scheiding en Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022, vergelijking met samenlevingscontract.

Rechtspraak van de Hoge Raad, in het bijzonder over de voor advocatuur belangrijkste relatievermogensrechtelijke onderwerpen, te weten economische deelgerechtigdheid, toestemming en verrekenbedingen, alsmede praktische kant van afwikkeling van vermogen(s) na (echt)scheiding.

20.00Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.