❮ Terug naar cursusaanbod

Basiscursus Schadevergoeding in het strafproces voor strafrechtadvocaten

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

5 NOvA PO-punten

Prijs

€ 545,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Het strafproces kenmerkt zich de laatste jaren door een toegenomen aandacht voor de positie van het slachtoffer. De rol voor het slachtoffer in het strafproces blijft al lang niet meer beperkt tot het benoemen van verdriet en boosheid. Ook m.b.t. de financiële compensatie van de benadeelde partij bieden wet en rechtspraak steeds meer ruimte. Hoezeer dit ook stuit op weerstand vanuit de strafrechtadvocatuur, deze beweging is niet te stoppen. 

De traditionele strafrechtadvocaat wordt door deze koerswijziging dus geconfronteerd met omvangrijke en complexe schadevorderingen die het eigen en vertrouwde rechtsgebied te buiten gaan. Niet reageren op zo’n vordering kan onder omstandigheden leiden tot een beroepsfout. Zeker als een verweer voor de hand ligt.

Hoe bereid je je als strafrechtadvocaat het beste voor op de behandeling van een vordering tot schadevergoeding? 

In deze cursus komen zowel de strafrechtelijke aspecten als de civielrechtelijke aspecten die relevant zijn voor de beoordeling van de vordering van de benadeelde partij in de strafprocedure aan bod. Op praktische en duidelijke wijze worden de onderwerpen uitgediept die voor de strafrechtadvocaat binnen het strafproces relevant zijn. Vanzelfsprekend wordt hierbij gebruik gemaakt van een aantal concrete casus en actuele jurisprudentie

In het ochtenddeel wordt de strafvorderlijke positie van de benadeelde partij besproken.
Veel tijd is ingeruimd voor de strafvorderlijke ontvankelijkheidseisen.

 • Wie kan vorderen?
 • Wanneer kan gevorderd worden?
 • Voor welke schade en hoe die te toetsen?
 • Wanneer is sprake van een onevenredige belasting?

Verder wordt aandacht besteed aan de schadevergoedingsmaatregel, aan de positie van de minderjarige verdachte en die van het minderjarige slachtoffer. Ook overige slachtofferrechten & actuele ontwikkelingen komen vanzelfsprekend aan de orde.

In het middagdeel staan de civielrechtelijke aspecten centraal, waaronder:

 • De systematiek van het civiele aansprakelijkheidsrecht
 • De onrechtmatige daad, toerekening, kwalitatieve aansprakelijkheden (denk aan de aansprakelijkheid van de ouders inzake de Facebookmoord)
 • Causaal verband en het bewijs daarvan
 • Eigen schuld, medeschuld, hoofdelijkheid, groepsaansprakelijkheid
 • Toerekening van voordelen, onder andere uit verzekeringen of andere compensatiebronnen zoals het Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • Schadevergoeding, o.a. shockschade, affectieschade, verplaatste schade, verlies aan arbeidsvermogen, derving levensonderhoud na overlijden
 • Verjaring
 • Verzekeringsrechtelijke aspecten, zoals de opzetclausule en de wapenclausule
 • Wie draagt de bewijslast?
 • Welke deskundigen zijn nodig om complexe schadevorderingen te onderbouwen?

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten of juristen Strafrecht en Slachtofferrecht. Doelgroep is ook leden van de rechterlijke macht en van het Openbaar Ministerie.

Niveau is basis.

Programma

09.00 - 09.30Ontvangst
09.30 - 11.00Strafrechtelijke aspecten
11.00 - 11.15Pauze
11.15 - 12.45Vervolg Strafrechtelijke aspecten
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 15.30Civielrechtelijke aspecten
15.30Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.