Planning

Startdatum
17-06-2021
Locatie
Nieuwegein NBC Congrescentrum
Tijd
13.30 - 17.45 uur
Bijeenkomsten
3 bijeenkomsten

PO/PE-punten

20 NOvA PO-punten

Prijs

€ 1360,00 exclusief BTW.
(De prijs is inclusief 20% vroegboekkorting geldig tot en met 31 maart 2021. Dit aanbod is niet geldig in combinatie met andere kortingsregelingen.)

Inleiding

De Raad voor Rechtsbijstand zal vanaf 1 januari 2020 deskundigheidseisen stellen aan advocaten voor het mogen behandelen van zaken op het terrein Huurrecht. Eén van die eisen is het gevolgd hebben van een door de Raad erkende basisopleiding van 20 opleidingspunten. De door het Instituut voor Juridische Opleidingen (IvJO) aangeboden ‘Basisopleiding Huurrecht’ is door de Raad erkend.

Hoewel de eisen vanaf 1 januari 2020 in de inschrijvingsvoorwaarden worden opgenomen, zal de Raad pas vanaf 1 januari 2021 gaan toetsen of de advocaat die een toevoeging aanvraagt op het terrein van het Huurrecht voor die specialisatie bij de Raad is ingeschreven én een Basiscursus heeft gevolgd. Advocaten die een Basisopleiding Huurrecht willen gaan volgen, zouden dan in de loop van 2020 hiervoor moeten kunnen kiezen.
Na het moment waarop de advocaat is toegelaten, moet deze jaarlijks 10 opleidingspunten op het terrein van Huurrecht behalen. IvJO biedt daarom niet alleen een ‘Basisopleiding Huurrecht’ aan, maar ook actualiteitencursussen op de verschillende deelterreinen van het Huurrecht.

De Basisopleiding Huurrecht bestaat uit drie bijeenkomsten. Dag 1 behandelt een introductie in het Huurrecht, bespreekt de verschillende huurregimes, de verschillende huurovereenkomsten en de algemene bepalingen van het Huurrecht. Dag 2 is geheel gewijd aan Huurrecht woonruimte. Aan de orde komen de verplichtingen van huurder en verhuurder, overlast, het complexe Huurprijzenrecht, de rollen van de Huurcommissie daarbij, de positie van derden en derdenbescherming en het beëindigen van huur. Dag 3 tenslotte geeft uitgebreide aandacht aan het Huurrecht bedrijfsruimte, renovatie van woon- en bedrijfsruimte en het procederen in huurzaken.

Docenten van de ‘Basisopleiding Huurrecht’ zijn een ervaren rechter en een ervaren advocaat: rechter mr. J.C. Toorman en advocaat mr. J. Groenewoud. Mr. J.C. Toorman was jarenlang redacteur van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, is senior-raadsheer in het Hof te Amsterdam en doceert reeds vele jaren voor IvJO. Voor zijn recente cursussen werd hij beoordeeld met een 9!  Mr. J. Groenewoud is partner van het in het Vastgoedrecht en Huurrecht gespecialiseerde Hielkema & co, doceert eveneens reeds vele jaren voor IvJO, geeft cursussen aan makelaars, corporatiemedewerkers en particuliere vastgoedeigenaren. Ook hij kreeg voor zijn recente cursussen bij IvJO een waardering 9.5!

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten die bij de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging willen aanvragen voor het Huurrecht en als voorwaarde voor verkrijging daarvan moeten voldoen aan de deskundigheidseisen van de Raad. Een van deze voorwaarden is het gevolgd hebben van een door de Raad erkende ‘Basisopleiding Huurrecht’. Natuurlijk zijn ook andere advocaten of juristen welkom die hun basiskennis van het Huurrecht willen opfrissen of actualiseren.

Niveau is basis.

Programma

Dag 1

Huur algemeen
13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.30Definitie huur
Huurregimes
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 17.45Gemengde overeenkomsten en gemengde huurovereenkomsten
Algemene bepalingen Huurrecht (inleiding)
 • Gebreken
 • Huurbetaling
 • Zorgplicht huurder
17.45Afsluiting
Mr. J.C. Toorman

Dag 2

Huur woonruimte
09.30 - 10.00Ontvangst
10.00 - 12.00Wat is huur en wat is woonruimte
Verplichtingen van de huurder
 • Tegenprestatie verrichten
 • Goed huurderschap
 • Bestemming
 • Zelf aangebrachte voorzieningen en herstellingen
 • Schade aan de zaak
 • Aansprakelijkheid voor anderen
 • Gedoogplicht werkzaamheden en renovatie
 • Onderverhuur
 • Gebreken melden
 • Oplevering bij einde huur
12.00 - 13.00Lunch
13.00 - 15.00Verplichtingen van de verhuurder:
 • Ter beschikking stellen
 • Gebreken verhelpen
Overlast
 • Als gebrek
 • Acties van de huurder
 • Acties van de verhuurder
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 17.15Duur van de huurovereenkomst
Huurprijzenrecht
 • Bepalen van de huurprijs
 • Geliberaliseerde versus sociale verhuur
 • Toetsen van de huurprijs (en de rollen van de Huurcommissie daarbij)
 • Huurverhoging
 • Huurverlaging (bij gebreken en anderszins)
 • All-in huur
 • Huurprijs na renovatie
 • Servicekosten
17.15 - 18.15Diner
18.15 - 20.15Derden(bescherming) bij huurrecht woonruimte
 • Medehuur: contractueel en wettelijk
 • Onderhuur
 • Het overlijden van de huurder en achterblijvers
 • Woningruil
Eindigen van de huur
 • Opzegging en opzeggingsgronden
 • Formaliteiten bij opzegging
 • Ontbinding van de huurovereenkomst
 • Buitengerechtelijke ontbinding
20.15Afsluiting
Mr. J. Groenewoud

Dag 3

Huur bedrijfsruimte, Renovatie en Procederen in huurzaken
09.30 - 10.00Ontvangst
10.00 - 12.00Huur bedrijfsruimte
 • 290- en 230-regime
 • Termijnen en beëindiging
12.00 - 13.00Lunch
13.00 - 15.00Huur bedrijfsruimte
 • Indeplaatsstelling
 • Huurprijsaanpassing
 • Onderhuur
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 17.15Huur woonruimte en bedrijfsruimte
Renovatie
 • Renovatievoorstel
 • Complexgewijze renovatie
 • Dringend eigen gebruik, belangenafweging en renovatie
 • Opzegging bij renovatie
17.15 - 18.15Diner
18.15 - 20.15Procederen in huurzaken
 • Bijzonderheden in huurzaken
 • Bodemprocedure en / of kort geding
 • Stelplicht en bewijslast
 • Bewijslevering
 • Alternatieven voor rechterlijke uitspraak
20.15Afsluiting
Mr. J.C. Toorman

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers