❮ Terug naar cursusaanbod

Boilerplates: veel gebruikte clausules in het Contractenrecht nader belicht

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten

Prijs

€ 395,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Boilerplate clausules zijn die clausules die in veel contracten standaard zijn opgenomen. Maar zijn deze bepalingen, die veelal buiten de contractonderhandelingen van partijen vallen omdat deze zo algemeen bekend zijn, wel zo onschuldig? Tijdens de cursus zal een groot aantal van de clausules worden besproken en zal aan de cursist de vraag worden gesteld: ‘laat u hem staan, past u de clausule aan of schrapt u deze clausule in zijn geheel?’  
Clausules die zonder meer aan bod komen zijn: 4 hoeken bedingen (entire agreement- clauses), nietigheid ecarterende clausules (severability clauses), overlevings clausules (survival clauses) en clausules voor finale kwijting. E.e.a. in de context van het generieke Contractenrecht.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het Verbintenissen- en contractenrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

12.30 - 13.00Ontvangst met een broodje
13.00 - 15.00Deel 1
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 17.15Deel 2
17.15Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.