❮ Terug naar cursusaanbod

Brexit: actualiteit, gevolgen voor de handelspraktijk en hoe daarop voor te bereiden

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

3 NOvA PO-punten

Prijs

€ 295,00 exclusief BTW 
Wanneer u naast deze cursus ook de cursus ‘Engels recht voor Nederlandse advocaten en bedrijfsjuristen in de handelspraktijk’ volgt, ontvangt u voor beide cursussen 10% korting.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Het Brexitproces is fluïde en kan ineens een radicale of onverwachte wending nemen. Het cursusprogramma is derhalve niet vaststaand en aan veranderingen onderhevig. Het zal zo veel mogelijk aan de laatste ontwikkelingen worden aangepast. Het kan zijn dat die ontwikkelingen aanleiding geven om de cursus te annuleren, bijvoorbeeld wanneer Brexit niet doorgaat, of te verplaatsen. Wanneer de cursus vervalt of wanneer u niet kunt deelnemen ingeval deze wordt verplaatst, wordt het cursusgeld gerestitueerd.

Deze cursus is bedoeld voor de Nederlandse advocaat, bedrijfsjurist of legal counsel van bedrijven die zaken doet met het VK. De cursus verschaft kennis en inzicht in de laatste stand van zaken inzake Brexit, scenario’s en de gevolgen daarvan. De cursus ziet tevens op de voorbereiding op een no-deal: inventarisatie en het feitelijk en / of contractueel voorbereiden op Brexit.

Het Verenigd Koninkrijk is qua exportverdiensten een belangrijke handelspartner. De kans is dus groot dat u op enig moment in uw handelspraktijk gevraagd wordt te helpen bij de voorbereiding op Brexit: inventarisatie van de gevolgen en de bescherming daartegen. Vanwege de voortdurende onzekerheid en de kans op een no-deal kunt u daar niet vroeg genoeg mee beginnen.

De docent is als Nederlands advocaat en Engels solicitor werkzaam in de praktijk. Dit betekent dat de volgende onderwerpen op unieke wijze vanuit het Nederlandse en Engelse recht worden behandeld:

Deel I:
Laatste stand van zaken Brexit
Mogelijke uitkomsten
Plan van aanpak bij advisering over Brexit, inclusief
financiering en beheersbaarheid van het advies
Inventarisatie van de belangrijkste gevolgen van no-deal 
Brexit voor o.a.
- de levering van goederen en diensten
- mededinging
- dataprotectie
- intellectueel eigendom
- vennootschapsrecht
- geschillenbeslechting
- executie en 
- insolventie

Deel II:
Mogelijke oplossingen:
- Rechtens bestaande voorzieningen: 
NL: overmacht, onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid?
E&W: frustration, force majeure?
Eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak
- Feitelijke beschermingsmaatregelen
- Contractuele beschermingsmaatregelen in bestaande en nieuw af te sluiten contracten: nut en noodzaak, opbouw en inhoud, incorporatie en mogelijke (wettelijke) belemmeringen

De cursus wordt gegeven in het Nederlands (sommige materialen zijn in het Engels).

De docent verzorgt tevens de cursus ‘Engels recht voor Nederlandse advocaten en bedrijfsjuristen in de handelspraktijk’. Het helpt, maar is niet noodzakelijk, om die cursus eerst te volgen.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, bedrijfsjuristen en legal counsels, die in de praktijk met Engeland te maken hebben, bijvoorbeeld op het gebied van de levering van goederen en diensten, agentuur, distributie, (semi) zekerheden en insolventie. Basiskennis van het Nederlandse Verbintenissenrecht is vereist om de cursus met succes te kunnen volgen.

Deze cursus is ook uitermate geschikt gebleken voor incompany. In dat geval wordt de opleiding in samenwerking met de opdrachtgever afgestemd op de opleidingsbehoefte en in overleg met de opdrachtgever vorm gegeven.

Niveau is verdieping.

Programma

Cursisten hebben de gelegenheid vooraf casus of vragen aan te leveren. U kunt deze zenden naar info@ivjo.nl met vermelding van ‘Vragen Brexit actualiteit’.

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00Deel I
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Deel II
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.