❮ Terug naar cursusaanbod

Civielrechtelijke en fiscale aspecten van personenvennootschappen

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

5 NOvA PO-punten
5 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
5 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 495,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap zijn in de praktijk belangrijke en aantrekkelijke vormen voor samenwerking in beroep en bedrijf. De wettelijke regeling van deze personenvennootschappen is vrij summier. Recente plannen om de wettelijke regeling te moderniseren brengen daarin wellicht binnen afzienbare tijd wijziging (zie het vorig jaar door het kabinet openbaar gemaakte consultatievoorstel voor een Wet modernisering personenvennootschappen). Ook heeft de Hoge Raad de afgelopen drie jaren een aantal belangrijke arresten gewezen die op onderdelen tot belangrijke wijziging van het personenvennootschapsrecht heeft geleid, onder meer ten aanzien van de aansprakelijkheid van toetredende vennoten, commanditaire vennoten en bestuurders van praktijkvennootschappen. 

Tijdens deze cursus worden zowel de civielrechtelijke als de fiscale aspecten van de verschillende vennootschapsvormen behandeld, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente jurisprudentie.
Onder meer zal aandacht worden besteed aan de onderlinge verhouding van de vennoten (inbreng, winst- en verliesdeling), de relatie tot derden (vertegenwoordiging, aansprakelijkheid vennoten privé, afscheiden vermogen van de vennootschap) en aan herstructurering van personenvennootschappen (gehele of partiële ontbinding, voortzettingsbedingen, fusie).

Ten slotte zal worden ingegaan op de plannen voor invoering van een nieuwe regeling voor de personenvennootschap in Boek 7 titel 13 (art. 7:800-7:822). De Minister voor Rechtsbescherming heeft in februari dit jaar een ambtelijk voorontwerp van Wet modernisering personenvennootschappen ter consultatie openbaar gemaakt, dat mogelijk later dit jaar zal leiden tot een bij de Tweede Kamer in te dienen wetsvoorstel. Een van de elementen van dit voorstel is de toekenning van rechtspersoonlijkheid voor personenvennootschappen.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en juristen van trustkantoren. Cursisten dienen basiskennis te bezitten van het Ondernemingsrecht en tenminste één jaar relevante ervaring te bezitten om deze cursus met succes te kunnen volgen.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00

Civielrechtelijke aspecten van personenvennootschappen

 • Typen personenvennootschappen
 • Inbreng en vermogensvorming
 • Bestuur
 • Verantwoording en administratie
 • Winst- en verliesregeling
 • Vertegenwoordigingsbevoegdheid vennoten
 • Persoonlijke aansprakelijkheid vennoten
 • Beperking van aansprakelijkheid vennoten
 • Afgescheiden vermogen personenvennootschappen
 • Ontbinding, voorzetting en vereffening van personenvennootschappen
 • Voorstellen van de Werkgroep Personenvennootschappen, rechtspersoonlijkheid voor de personenvennootschap
  Prof. mr. J.B. Wezeman
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Vervolg Civielrechtelijke aspecten van personenvennootschappen
Prof. mr. J.B. Wezeman
16.45 - 17.15Diner
17.15 - 18.15Fiscale aspecten van personenvennootschappen
 • Het opzetten van een personenvennootschap, inbreng
 • Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting, omzetbelasting en loonheffing
 • Toe- en uittreding
 • Buitenvennootschappelijk vermogen
  Mr. dr. J.A. Booij
18.15 - 19.15Vervolg Fiscale aspecten van personenvennootschappen
 • Aansprakelijkheid vennoten voor belastingschulden
  Mr. dr. J.A. Booij
19.15Afsluiting

 

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Reviews

Beide docenten werden door eerdere cursiten beoordeeld met een 9,5!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

 • Interessante sprekers en uitstekend verzorgd!
 • Inhoudelijk zeer interessant! Ik raad hem zeker aan.
 • Anders dan anders! Veel toegevoegde waarde. Praktijkgericht.