Planning

Startdatum
24-11-2020
Locatie
Rotterdam Novotel Brainpark
Tijd
09.30 - 16.45 uur
Startdatum
29-04-2021
Locatie
Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
Tijd
09.30 - 16.45 uur
Startdatum
23-11-2021
Locatie
's-Hertogenbosch Golden Tulip Hotel
Tijd
09.30 - 16.45 uur

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten
6 NIVRE PE-punten

Voor 2021 kunnen 6 NIVRE PE-punten indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 595,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

Het ene letsel is het andere niet en iedere benadeelde is uniek. Toch komen in de meeste letselzaken ongeveer dezelfde vragen terug. Wat is het letsel, is er sprake van causaal verband tussen het letsel en het ongeval, leveren de klachten ook beperkingen op en hoe wordt de schade begroot? Bij de bespreking van deze vragen zal ruimschoots aandacht worden besteed aan recente ontwikkelingen in het letselschaderecht en zal bijzondere aandacht uitgaan naar ingewikkelde letsels, zoals niet objectiveerbare letsels.
Daarnaast wordt besproken hoe om te gaan met fraude in de letselschaderegeling en het voeren van hogerberoepprocedures in letselschadezaken. Wanneer is het instellen van hoger beroep noodzakelijk? Wanneer is het zinvol om pleidooi te vragen? Tenslotte wordt de stand van zaken met betrekking tot de deelgeschilprocedure besproken.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, academisch geschoolde juristen en letselschade-experts en andere letselschadebehandelaars die over een academisch of daaraan equivalent niveau beschikken.

Niveau is specialisatie.

Programma

09.00 - 09.30Ontvangst
09.30 - 11.00Het schaderegelingstraject
Ingewikkeld letsel waaronder niet objectiveerbaar letsel, whiplash 
Vaststellen klachten en beperkingen (welke deskundige?)
Causaal verband 
Mr. H. de Hek
11.00 - 11.15Pauze
11.15 - 12.45Schadebegroting - uitgangspunten
Smartengeld
Buitengerechtelijke kosten
Belangrijkste trends letselschaderecht 
Mr. H. de Hek
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 15.00Fraude in de letselschaderegeling
Mw. mr. P. Oskam
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 15.45

Hoger beroep

 • Wanneer is hoger beroep noodzakelijk?
 • Comparitie na aanbrengen en pleidooi
  Mw. mr. P. Oskam
15.45 - 16.45

Deelgeschillen

 • Welke onderwerpen lenen zich voor de deelgeschilprocedure
 • Rechtsmiddelen tegen de deelgeschilbeschikking
 • De kosten van de deelgeschilprocedure
  Mw. mr. P. Oskam
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers

Reviews

Beide docenten werden door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,9! 

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

 • Goed om een raadsheer van het Hof in deze setting te zien om te tonen wat zijn ideeën zijn met betrekking tot het aanvliegen van complexe letselschade (afwikkelingen) in het algemeen en ten aanzien van uitgangspunten in het bijzonder.
 • Goede en interessante cursus. Vooral ochtendgedeelte met mr. De Hek was inspirerend en zette aan tot nadenken.
 • Heerlijke presentatie van mr. De Hek, rustig; neemt toebehoren moeiteloos mee in zijn presentatie. Heel erg verhelderend. Erg prettig om naar te luisteren. Heel concreet, met een vleugje filosofie!
 • Prima cursus, leuke kleine setting.