❮ Terug naar cursusaanbod

Contracteren en Bewijsrecht

Planning

Startdatum
16-11-2021
Locatie
Rotterdam Novotel Brainpark
Tijd
13.30 - 18.00 uur
Startdatum
25-04-2022
Locatie
Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
Tijd
13.30 - 18.00 uur

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten

Prijs

€ 395,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

De regels van het bewijsrecht zijn niet moeilijk. Bij de toepassing van die regels stuit men echter vaak op problemen. Het is dan ook van belang om veel te oefenen met de toepassing van de regels. Aan de hand van een korte bespreking van de facetten van de algemene bewijsleer in civiele zaken passeren daarom veel voorbeelden uit het contractenrecht de revue. De voorbeelden komen uit de diverse fasen van het contractenrecht, waaronder de totstandkoming van de overeenkomst (incl. wilsgebreken), de inhoud en uitleg van de overeenkomst, nakoming of wanprestatie en schadevergoeding. Per fase komt aan de orde het belang van:

  • Stelplicht – bewijslast/risico – bewijsaanbod
  • Invloed van verweren op de bewijslastverdeling
  • Hulpmiddelen voor de partij met bewijslast/risico
  • Aspecten van tegenbewijs

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, civiele-procesjuristen van bedrijven en andere academisch geschoolde juristen. Om de cursus met succes te kunnen volgen moeten cursisten basiskennis van het Burgerlijk procesrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00Samenhang stelplicht – bewijslast/risico - bewijsaanbod
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.30Invloed verweren op bewijslastverdeling
16.30 - 16.45Pauze
16.45 - 18.00Hulpmiddelen voor partij met bewijslast
Aspecten van tegenbewijs
18.00Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,3!