❮ Terug naar cursusaanbod

Engels recht voor de handelspraktijk

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten

Prijs

€ 650,- excl. BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Wat weet u nu echt van het Engelse recht? Onderschat de verschillen met het Nederlandse recht niet. Hierdoor zijn de methodiek en terminologie in contracten naar Engels recht fundamenteel anders. Het is goed hier iets van te weten, zodat u bedacht bent op eventuele valkuilen, de juiste keuzes kunt maken en daar waar nodig de zaak goed voorbereid uit handen kunt geven en kunt blijven volgen. Na Brexit is dit alleen maar belangrijker geworden.

De docent is als Nederlands advocaat en Engels solicitor in de praktijk werkzaam voor Nederlandse bedrijven, die zakendoen in Engeland. Dit leidt tot een unieke behandeling van de onderwerpen. De cursus is namelijk niet beperkt tot het Engelse recht. De docent maakt regelmatig een vergelijking met het Nederlandse recht, staat stil bij het relevante Nederlandse en Engelse internationaal privaatrecht en schets de gevolgen van Brexit voor de te behandelen onderwerpen.

De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

Inleiding: Belang van het Engelse recht voor de Nederlandse handelspraktijk en een aantal belangrijke uitgangspunten van het Engelse recht.

Brexit: De laatste stand van zaken, raamwerk van de Brexit-regelgeving en een schets van de gevolgen voor de levering van goederen en diensten.

Engelse procesrecht: bevoegdheid, belangrijke procesregels (voor en tijdens het proces), bewijs, verjaring, voorlopige voorzieningen, procespartijen en procesvertegenwoordiging, - kosten en -financiering.

Grensoverschrijdend procederen:  het internationaal privaatrecht na Brexit vanuit het perspectief van de Nederlandse en Engelse rechter (inclusief voorlopige en bewarende maatregelen).

Contractenrecht: Voor de praktijk relevante onderwerpen en valkuilen en verschillen met het Nederlandse contractenrecht (vanaf de precontractuele fase tot aan de beëindiging van het contract).

Zekerheden:  Engelse versus Nederlandse (semi) zekerheden, de effectiviteit van die zekerheden in respectievelijk Nederland en Engeland.

De cursus wordt gegeven in het Nederlands (sommige materialen zijn in het Engels).

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, bedrijfsjuristen en legal counsels, die in de handelspraktijk met Engeland te maken hebben. 

Deze cursus is ook uitermate geschikt gebleken voor incompany. In dat geval wordt de opleiding in samenwerking met de opdrachtgever afgestemd op de opleidingsbehoefte en in overleg met de opdrachtgever vorm gegeven.

Niveau is verdieping.

Programma

Cursisten hebben de gelegenheid vooraf casus of vragen aan te leveren. U kunt deze zenden naar info@ivjo.nl met vermelding van ‘Vragen Engels recht’.

09.00 - 09.30Ontvangst
09.30 - 11.00Inleiding, Brexit en Engels procesrecht
11.00 - 11.15Pauze
11.15 - 12.45Engels procesrecht (vervolg) en grensoverschrijdend procederen
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 15.00Contractenrecht
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Contractenrecht (vervolg) en (semi) zekerheden
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Reviews

De docent werd voor de laatste twee cursussen door de cursisten beoordeeld met de uitmuntende cijfers 10 en 9,5!

Onze cursus werd met de volgende opmerking gewaardeerd:

  • Prima cursus. Breed qua onderwerpen, enthousiaste presentatie.
  • Zeer vriendelijk en deskundig docent.