❮ Terug naar cursusaanbod

Engels recht voor Nederlandse advocaten en bedrijfsjuristen in de handelspraktijk

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten per dag. De cursus bestaat uit twee modules/ twee dagen. In totaal kunnen dus 12 NOvA PO-punten worden behaald.

Prijs

€ 1.345,00 excl. BTW voor beide dagen, inclusief diner, overnachting en ontbijt. (Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

De dagen zijn ook afzonderlijk te volgen. U betaalt dan € 645,- excl. BTW per dag. Wilt u hiervan gebruik maken? Vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
 

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. Wanneer cursist onverhoopt een dag niet kan volgen zal het IvJO een passende oplossing met cursist zoeken.

Inleiding

Het Verenigd Koninkrijk is - ook na Brexit - nog altijd een belangrijke handelspartner. De kans is groot dat u als Nederlands advocaat, bedrijfsjurist of legal counsel op enig moment bewust of onbewust met Engels recht te maken krijgt. Dit terwijl de uitgangspunten, methodiek en terminologie zo anders zijn. Dan is het goed iets van het Engelse recht te weten, zodat u bedacht bent op eventuele valkuilen, de juiste keuzes kunt maken en daar waar nodig de zaak goed voorbereid uit handen kunt geven en toch nog kunt blijven volgen. Met Brexit en na de tussen het VK en de EU eind 2020 gesloten Handels- en samenwerkingsovereenkomst is dit alleen maar belangrijker geworden.

De docent is als Nederlands advocaat en Engels solicitor werkzaam in de grensoverschrijdende praktijk. Dit leidt tot een unieke behandeling van de onderwerpen. De cursus is namelijk niet beperkt tot het Engelse recht. De docent maakt regelmatig een vergelijking met het Nederlandse recht, staat stil bij het relevante Nederlandse en Engelse internationaal privaatrecht en schets de gevolgen van Brexit voor de te behandelen onderwerpen. 

De cursus is dit jaar uitgebreid en voor het eerst gesplitst in twee modules van ieder 6 uur, onder andere om wat dieper op de onderwerpen in te kunnen gaan. Rekening houdend met verschillende interesses en achtergronden is het uiteraard ook mogelijk om een enkele module te volgen. 

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, bedrijfsjuristen en legal counsels, die in de praktijk met Engeland te maken hebben, bijvoorbeeld op het gebied van de levering van goederen en diensten, agentuur, distributie, (semi) zekerheden en insolventie. 

Deze cursus is ook uitermate geschikt gebleken voor incompany. In dat geval wordt de opleiding in samenwerking met de opdrachtgever afgestemd op de opleidingsbehoefte en in overleg met de opdrachtgever vorm gegeven.

Niveau is verdieping.

Programma

Cursisten hebben de gelegenheid vooraf casus of vragen aan te leveren. U kunt deze zenden naar info@ivjo.nl met vermelding van ‘Vragen Engels recht’.

MODULE I: Donderdag 10 november 2022

09.00 - 09.30Ontvangst
09.30 - 11.00Inleiding, actualiteiten Brexit en procederen
11.00 - 11.15Pauze
11.15 - 12.45Procederen (vervolg) en Incasseren van handelsvorderingen in Engeland
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 15.00Contractenrecht
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Contractenrecht (vervolg), agentuur en distributie
16.45Afsluiting
16.45 - 17.45Ontspanning / eigen tijd
17.45Diner


MODULE II: Vrijdag 11 november 2022

08.30 - 09.30Ontbijt en registratie
09.30 - 11.00Inleiding en vennootschapsrecht
11.00 - 11.15Pauze
11.15 - 12.45Vennootschapsrecht (vervolg) en trusts
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 15.00Zekerheden
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Insolventierecht
16.45Afsluiting


De cursus Engels recht voor Nederlandse advocaten en bedrijfsjuristen behandelt de volgende onderwerpen:

MODULE I:
Inleiding: Belang van het Engelse recht voor de Nederlandse rechtspraktijk en enige belangrijke uitgangspunten en verschillen ten aanzien van de in deze module te behandelen onderwerpen.

Actualiteiten Brexit: Laatste stand van zaken en een schets van de gevolgen voor de levering van goederen en diensten.

Procesrecht: (i) Het Engelse procesrecht: bevoegdheid, belangrijke procesregels, bewijs, verjaring, voorlopige voorzieningen en procesvertegenwoordiging, - kosten en -financiering; (ii) het incasseren van Nederlandse handelsvorderingen in E/W (inclusief voorlopige en bewarende maatregelen); en (iii) de gevolgen van Brexit.

Contractenrecht: Voor de praktijk relevante onderwerpen en valkuilen en verschillen met het Nederlandse recht (vanaf de precontractuele fase en totstandkoming van het contract tot aan de beëindiging daarvan). 

Agentuur en distributie: (i) Typische problemen en verschillen tussen Nederlands en Engels recht bij grensoverschrijdende agentuur en distributie en (ii) de gevolgen van Brexit.


MODULE II:
Inleiding: Belang van het Engelse recht voor de Nederlandse rechtspraktijk en enige belangrijke uitgangspunten en verschillen ten aanzien van de in deze module te behandelen onderwerpen.

Vennootschapsrecht: Rechtsvormen (partnership, LLP en LTD), oprichting LTD, overdracht van aandelen LTD, directors, vertegenwoordiging van de vennootschap, vennootschapsrechtelijke procedures, bestuurdersaansprakelijkheid, Companies House (het Engelse handelsregister) en enige aspecten van Brexit.

Trusts: wat is een trust, soorten van trusts en erkenning van trusts in Nederland.

Zekerheden: (i) Engelse versus Nederlandse (semi) zekerheden en de effectiviteit van die zekerheden in respectievelijk Nederland en het VK; en (ii) de gevolgen van Brexit.

Insolventierecht: (i) Korte behandeling van de verschillende Engelse “corporate” insolventievormen (administration, pre-pack sale, liquidation en diverse schuldregelingen; (ii) “wrongful trading” en “reviewable transactions”; (iii) Indienen en afwikkeling van een vordering door de “insolvency practitioner”; (iv) beëindiging van duurovereenkomsten tijdens insolventie; en (v) grensoverschrijdende insolventie in het licht van Brexit.

De cursus wordt gegeven in het Nederlands (sommige materialen zijn in het Engels).

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Reviews

De docent werd voor de laatste twee cursussen door de cursisten beoordeeld met de uitmuntende cijfers 10 en 9,5!

Onze cursus werd met de volgende opmerking gewaardeerd:

  • Prima cursus. Breed qua onderwerpen, enthousiaste presentatie.
  • Zeer vriendelijk en deskundig docent.