❮ Terug naar cursusaanbod

Engels recht voor Nederlandse advocaten en bedrijfsjuristen in de handelspraktijk

Planning

Startdatum
07-10-2021
Locatie
Nieuwegein NBC Congrescentrum
Tijd
09.30 - 16.45 uur

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten

Prijs

€ 595,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

Het Verenigd Koninkrijk is qua exportverdiensten nog altijd een belangrijke handelspartner. De kans is groot dat u als Nederlands advocaat, bedrijfsjurist of legal counsel op enig moment in uw handelspraktijk bewust of onbewust met Engels recht te maken krijgt. Dit terwijl de uitgangspunten, methodiek en terminologie zo anders zijn. Dan is het goed iets van het Engelse recht te weten, zodat u bedacht bent op eventuele valkuilen, de juiste keuzes kunt maken en daar waar nodig de zaak goed voorbereid uit handen kunt geven en blijven volgen. Met Brexit en na de tussen het VK en de EU op de valreep in 2020 gesloten Handels- en samenwerkingsovereenkomst is dit alleen maar belangrijker geworden.

De docent is als Nederlands advocaat en Engels solicitor werkzaam in de grensoverschrijdende praktijk. Dit leidt tot een unieke behandeling van de onderwerpen. De cursus is namelijk niet beperkt tot het Engelse recht. De docent maakt regelmatig een vergelijking met het Nederlandse recht, staat stil bij het relevante Nederlandse en Engelse internationaal privaatrecht en schets de gevolgen van Brexit voor de te behandelen onderwerpen.

De cursus Engels recht voor Nederlandse advocaten en bedrijfsjuristen in de handelspraktijk behandelt de volgende onderwerpen:

Inleiding: 
Belang van het Engelse recht voor de Nederlandse rechtspraktijk en enige belangrijke uitgangspunten en verschillen.

Actualiteiten Brexit:
Laatste stand van zaken en een schets van de gevolgen voor de levering van goederen en diensten, dataprotectie, geschillenbeslechting en executie. 

Procesrecht: 
(i) Het Engelse procesrecht: bevoegdheid, belangrijke procesregels, bewijs, verjaring, voorlopige voorzieningen en procesvertegenwoordiging, - kosten en -financiering; (ii) het incasseren van Nederlandse handelsvorderingen in E/W (inclusief voorlopige en bewarende maatregelen); en (iii) de gevolgen van Brexit.

Zekerheden: 
(i) Engelse versus Nederlandse (semi) zekerheden en de effectiviteit van die zekerheden in respectievelijk Nederland en het VK; en (ii) de gevolgen van Brexit.

Insolventierecht: 
(i) Korte behandeling van de verschillende insolventievormen (ii) enkele aspecten van het materiele Engelse insolventierecht: wrongful trading, reviewable transactions en director’s liability; (iii) grensoverschrijdende insolventie en de gevolgen van Brexit.

Contractenrecht: 
Voor de praktijk relevante onderwerpen, valkuilen en verschillen met het Nederlandse recht (vanaf de precontractuele fase en totstandkoming van het contract tot aan de beëindiging daarvan). De docent staat hier ook stil bij Covid-19 en Brexit in het licht van frustration en contractuele force majeure bepalingen.

Agentuur en distributie: 
(i) Typische problemen en verschillen tussen Nederlands en Engels recht bij grensoverschrijdende agentuur en distributie, en (ii) de gevolgen van Brexit.

De cursus wordt gegeven in het Nederlands (sommige materialen zijn in het Engels).

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, bedrijfsjuristen en legal counsels, die in de praktijk met Engeland te maken hebben, bijvoorbeeld op het gebied van de levering van goederen en diensten, agentuur, distributie, (semi) zekerheden en insolventie. Basiskennis van het Nederlandse Verbintenissenrecht is vereist om de cursus met succes te kunnen volgen.

Deze cursus is ook uitermate geschikt gebleken voor incompany. In dat geval wordt de opleiding in samenwerking met de opdrachtgever afgestemd op de opleidingsbehoefte en in overleg met de opdrachtgever vorm gegeven.

Niveau is verdieping.

Programma

Cursisten hebben de gelegenheid vooraf casus of vragen aan te leveren. U kunt deze zenden naar info@ivjo.nl met vermelding van ‘Vragen Engels recht’.

09.00 - 09.30Ontvangst
09.30 - 11.00Inleiding, actualiteiten Brexit en procederen
11.00 - 11.15Pauze
11.15 - 12.45Incasseren van handelsvorderingen in Engeland, zekerheden en insolventie
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 15.00Contractenrecht
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Agentuur en distributie
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met het uitmuntende cijfer 10!

Onze cursus werd met de volgende opmerking gewaardeerd:

  • Prima cursus. Breed qua onderwerpen, enthousiaste presentatie.
  • Zeer vriendelijk en deskundig docent.