❮ Terug naar cursusaanbod

Fiscaal recht voor de familierechtpraktijk

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten
6 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
6 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier. 
6 MfN PE-punten cat. 2 kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 595,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Familierechtadvocaten, (kandidaat)notarissen, mediators en andere familierechtjuristen hebben in hun praktijk vaak te maken met fiscale problemen. Zij werken daarom vaak samen met fiscalisten. Fiscale basiskennis, toegespitst op de familierechtpraktijk, is dan nodig om de fiscale aandachtspunten goed te kunnen onderkennen en om hierover met de fiscaal adviseur te kunnen communiceren. Civiele oplossingsrichtingen zijn immers eerst effectief als ze ook fiscaal zijn afgestemd. Tijdens de cursus wordt tevens stilgestaan bij actuele fiscale zaken die de familierechtpraktijk raken.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten Familierecht, Erfrecht, (kandidaat)notarissen en andere academisch gevormde juristen die zich met familierechtelijke zaken bezighouden, zoals mediators en juristen van rechtsbijstandsverzekeraars. De cursus is een basiscursus. Voorkennis van het fiscaal recht is niet vereist.

Niveau is basis.

Programma

09.00 - 09.30Ontvangst
09.30 - 11.00

Inkomstenbelasting I

 • Boxenstelsel | Tarieven (verstrekkende wijzigingen in aftrek/heffing bij alimentatie ogv regeerakkoord)
 • Fiscale partner (zeer relevant voor toeslagen)
 • Bronnentheorie
 • Winst uit onderneming en winstfaciliteiten (MKB winstvrijstelling)
 • Goodwill
 • Loon
 • Ter beschikkingstellingsregeling
11.00 - 11.15Pauze
11.15 - 12.45Inkomstenbelasting II
 • Periodieke uitkeringen
 • Eigen woning regeling (overzicht van de belangrijkste familierechtelijk relevante regelingen sinds 2001)
 • (Negatieve) uitgaven voor inkomensvoorzieningen
 • Aanmerkelijk belang definitie (casuïstiek: meesleep-, meetrek- en doorschuifregelingen)
 • Vermogensrendementsheffing en vrijstellingen
 • Persoonsgebonden aftrekposten
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 15.00

Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelastingen

 • Heffingskortingen
 • DGA en gebruikelijk loon (alsmede pensioen)
 • Verliesverrekening
 • Middeling
 • Buitenlandse belastingplicht
 • Vennootschapsbelasting
 • Deelnemingsvrijstelling
 • Fiscale eenheid
 • Afschrijvingen
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Successiewet & Wet belastingenrechtsverkeer
 • Schenking
 • Schenkbelasting en vrijstelling
 • Bevoordeling
 • Fictieve erfrechtelijke verkrijging
 • Erfbelasting
 • Vrijstellingen en (pensioen)imputatie
 • Economische eigendom
 • Belastinglatenties
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,5!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

 • Zeer goede en praktische cursus en docent. Ik raad de cursus aan aan anderen.
 • Zeer nuttige aanvulling voor de familiepraktijk. Dit is eigenlijk kennis die een jurist moet hebben.
 • Cursus is goed opgezet, prettige mix van advocatuur en notariaat. Docent speelt goed in op vragen en opmerkingen van deelnemers.