❮ Terug naar cursusaanbod

Fiscus, eigen woning en pensioen bij echtscheiding

Planning

Startdatum
05-10-2022
Locatie
Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
Tijd
09.30 - 16.45 uur

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten
6 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
6 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
6 MfN PE-punten cat. 2 kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
6 VMN PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 595,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

De toekomst van de eigen woningregeling alsmede onze oudedagsvoorzieningen bij echtscheiding is - mede met de vorming van een nieuw kabinet - een zéér actueel thema.  De eigenwoningregeling is afgelopen drie jaar grondig geëvalueerd en 'zeer complex' genoemd. De oorzaak: als er meerdere 'life events' (denk aan verbouwing, verhuizing, scheiding, overlijden) bijeenkomen, schiet de complexiteit ineens erg omhoog. Echtscheiding is daarmee een belangrijke complicerende factor, zeker ook voor begeleidende fiscale adviseurs en hypotheekverstrekkers!

Ook de oudedagsvoorziening is aan complexiteit onderhevig. Van groot belang is om de hoofdlijnen goed in beeld te hebben, waarbij de praktijktoepassing een belangrijk onderdeel is van de cursus.
Nieuwe ontwikkelingen inzake de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding 2022 (beoogd!...) liggen al een tijd stil, mede in verband met de politieke ontwikkeling. Deze wetgeving verdient de nodige voorbereidingstijd en het lijkt daarmee praktisch onhaalbaar om begin 2022 de inwerkingtreding te kunnen verwachten. Voorsorteren of timing in verband met een aanstaande scheiding op bestaande 'vereveningsaanspraken' dan wel 'nieuwe conversieaanspraken' is daardoor eveneens een belangrijk civielrechtelijk aandachtspunt!

Het 'uitruilen' van oudedagsvoorzieningen met vermogen, dan wel met andere oudedagsvoorzieningen is een staande praktijk... Dit 'wegstrepen' van vermogen tegenover pensioen wordt veel toegepast, vaak zonder kennis van de fiscale gevolgen!

Deze fiscale impact is groot, maar blijft niet zelden volledig onopgemerkt!

Denk aan de voorgestelde uitruil: 'ik mijn pensioen, jij het jouwe', of 'ik de hele woning, jij jouw hele pensioen'! Voor de fiscale (ongewenste) gevolgen krijgt u heldere oplossingen. Ook het inmiddels uitgefaseerde pensioen in eigen beheer heeft hierbij aandacht! De ODV: wat doen we er mee?Een blik op de voorgestelde Wet Pensioenverdeling bij Scheiding kunt u eveneens tegemoet zien. 

De docent verschaft u zo in beide hoofdonderwerpen inzicht en samenhang in de belangrijkste spelregels, mede aan de hand van praktijk casuïstiek met praktische tips.

De actualiteit van Prinsjesdag 2021 zal daarbij tevens aan de orde komen in deze najaarsbijeenkomst!

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten Personen- en familierecht, (kandidaat)notarissen, mediators en andere academisch gevormde juristen die zich met familierechtelijke zaken bezighouden. De cursus is een basiscursus. Voorkennis van het fiscaal recht is niet vereist.

Niveau is basis.

Programma

09.00 - 09.30Ontvangst
09.30 - 11.00De eigen woning en scheiding: aandachtspunten en invloed nieuwe huwelijksvermogensrecht, renteaftrekbeperking, het praktische 'alimentatierondje' bij de 'drukkende' rentebetaling en 'oude' valkuilen bij veel voorkomende situaties: opgepast bij de vertering van/investering met privé-gelden.
Praktische scheidingscasuïstiek en verdieping fiscale begrippen als verwerving en vervreemding, de aloude bijleenregeling en de zeer complexe 'economische benadering' bij boedelmenging.
11.00 - 11.15Pauze
11.15 - 12.45Vervolg Scheidingscasuïstiek alsmede de belangrijkste versoepelende besluiten gevolgd door een vragenronde
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 15.00Afwikkelingsgevolgen van alle toekomstvoorzieningen bij scheiding: pensioen, lijfrente, gouden handdruk stamrecht, levenslooptegoed, oudedagsverplichtingenaanspraak en bancaire varianten hiervan en de impact van 'verknochte toekomstvoorzieningen' aan de hand van juridische én fiscale jurisprudentie.
Bespreking veel voorkomende casuïstiek: 'ik de Ferrari, jij mijn pensioen..' of 'jij de BV, ik de lijfrente', 'jij jouw pensioen, ik het mijne'. De fiscale regeling is eenvoudig noch mals!
Zowel aspecten van Inkomstenbelasting, Loonbelasting alsmede Schenkbelasting!
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Verdieping afwikkelingsvarianten en fiscale oplossingen aan de hand van casuïstiek
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,8!

Onze cursus werd met de volgende opmerking gewaardeerd:

  •  Goede, heldere cursus, zeer relevant voor familiepraktijk. Docent met hoge vakinhoudelijke kennis.