❮ Terug naar cursusaanbod

Fraude, multidisciplinair voorkomen en bestrijden

Planning

Startdatum
24-11-2021
Locatie
Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
Tijd
13.30 - 17.45 uur

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten

Prijs

€ 395,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

Tijdens de cursus ‘Fraude, multidisciplinair voorkomen en bestrijden’ komen zowel de strafrechtelijke als de civielrechtelijke aspecten van fraudebeheersing en -bestrijding aan bod. Door deze unieke gecombineerde aanpak krijgt de cursist niet alleen snel een beeld van de meest voorkomende bedrijfsfraude’s, maar ook de multidisciplinaire inzichten om deze te herkennen en te voorkomen. Vervolgens wordt stil gestaan bij de verschillende mogelijkheden om fraude te bestrijden en de gevolgen daarvan ongedaan te maken. Aan het einde van de cursus zal aan de hand van een draaiboek een efficiënte aanpak van fraude binnen organisaties worden gepresenteerd.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, bedrijfsjuristen, fiscalisten en bedrijfs(adviseurs). Niveau van de cursus is basis. Specifieke voorkennis is niet vereist om de cursus met succes te kunnen volgen.

Niveau is basis.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.30Introductie van het begrip ‘fraude’ aan de hand van voorbeelden uit de media

Toelichting op de meest voorkomende verschijningsvormen van (bedrijfs)fraude.
  • De volgende verschijningsvormen komen aanbod: declaratiefraude, inkoopfraude, verkoopfraude, diefstal en verduistering van (kas)gelden, goederen en/of informatie (bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen) en digitale vormen van fraude zoals CEO fraude

Wat is fraude en hoe wordt dat juridisch geduid
  • Strafrechtelijke kwalificaties (o.a. oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen, verduistering en heling)
  • Civielrechtelijke kwalificaties (o.a. onrechtmatige daad, bedrog,(faillissements)pauliana en ongerechtvaardigde verrijking)
15.30 - 15.45Pauze 
15.45 - 17.45Hoe signaleer je en voorkom je fraude binnen een organisatie?
  • Checklist fraude (signalen per verschijningsvorm)
  • Compliance, (interne) reglementen (gedragscode, klachtenregeling, etc.), bedrijfscultuur, four eyes principle

Hoe bestrijd je fraude?
  • Strafrechtelijke remedies (aangifte, toepassing van strafvorderlijke dwangmiddelen, waaronder inbeslagname van documenten en vermogensbestand delen, artikel 12 Sv procedure)
  • Civielrechtelijke remedies (onderzoek, schorsing / ontslag, (bewijs)beslaglegging en verhaal van schade)
  • De voor en nadelen van de verschillende remedies

Het fraudedraaiboek
Presentatiedraaiboek om fraude binnen de organisatie efficiënt aan te kunnen pakken
17.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers