❮ Terug naar cursusaanbod

Fraude voorkomen en bestrijden

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten

Prijs

€ 435,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Tijdens de cursus ‘Fraude voorkomen en bestrijden’ komen zowel de strafrechtelijke als de civielrechtelijke aspecten van fraudebeheersing en -bestrijding aan bod. Door deze unieke gecombineerde aanpak krijgt de cursist niet alleen snel een beeld van de meest voorkomende bedrijfsfraude’s, maar ook de multidisciplinaire inzichten om deze te herkennen en te voorkomen. Vervolgens wordt stil gestaan bij de verschillende mogelijkheden om fraude te bestrijden en de gevolgen daarvan ongedaan te maken. Aan het einde van de cursus zal aan de hand van een draaiboek een efficiënte aanpak van fraude binnen organisaties worden gepresenteerd.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, bedrijfsjuristen, fiscalisten en bedrijfs(adviseurs). Specifieke voorkennis is niet vereist om de cursus met succes te kunnen volgen.

Niveau is basis.

Programma

12.30 - 13.00Ontvangst met een broodje
13.00 - 15.00Introductie van het begrip ‘fraude’ aan de hand van voorbeelden uit de media

Toelichting op de meest voorkomende verschijningsvormen van (bedrijfs)fraude.
  • De volgende verschijningsvormen komen aanbod: declaratiefraude, inkoopfraude, verkoopfraude, diefstal en verduistering van (kas)gelden, goederen en/of informatie (bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen) en digitale vormen van fraude zoals CEO fraude

Wat is fraude en hoe wordt dat juridisch geduid
  • Strafrechtelijke kwalificaties (o.a. oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen, verduistering en heling)
  • Civielrechtelijke kwalificaties (o.a. onrechtmatige daad, bedrog,(faillissements)pauliana en ongerechtvaardigde verrijking)
15.00 - 15.15Pauze 
15.15 - 17.15Hoe signaleer je en voorkom je fraude binnen een organisatie?
  • Checklist fraude (signalen per verschijningsvorm)
  • Compliance, (interne) reglementen (gedragscode, klachtenregeling, etc.), bedrijfscultuur, four eyes principle

Hoe bestrijd je fraude?
  • Strafrechtelijke remedies (aangifte, toepassing van strafvorderlijke dwangmiddelen, waaronder inbeslagname van documenten en vermogensbestand delen, artikel 12 Sv procedure)
  • Civielrechtelijke remedies (onderzoek, schorsing / ontslag, (bewijs)beslaglegging en verhaal van schade)
  • De voor en nadelen van de verschillende remedies

 

Het fraudedraaiboek
Presentatiedraaiboek om fraude binnen de organisatie efficiënt aan te kunnen pakken

17.15Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.