❮ Terug naar cursusaanbod

Gedrags- en tuchtrecht voor advocaten

Direct aanmelden

Planning

Startdatum
08-12-2020
Locatie
Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
Tijd
13.30 - 16.45 uur
Startdatum
24-06-2021
Locatie
Rotterdam Novotel Brainpark
Tijd
13.30 - 16.45 uur
Startdatum
02-11-2021
Locatie
Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
Tijd
13.30 - 16.45 uur

PO/PE-punten

3 NOvA PO-punten

Prijs

€ 295,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste thema's binnen het gedrags- en tuchtrecht van de advocatuur besproken. Er wordt aandacht besteed aan kwesties die veelvuldig aan de deken en de tuchtrechter worden voorgelegd. Tevens worden (de belangrijkste wijzigingen in) de Gedragsregels 2018 besproken. De cursus is praktisch ingericht. Aan de hand van recente tuchtrechtjurisprudentie en praktijkvoorbeelden zal worden ingegaan op vragen zoals: Waar liggen de grootste valkuilen? Hoe kunnen die worden voorkomen? Hoe moeten de nieuwe gedragsregels worden uitgelegd? Hoe om te gaan met een tuchtklacht tijdens een tuchtprocedure?

Doelgroep en niveau

De doelgroep is alle advocaten.

Niveau is basis.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst en welkom
13.30 - 15.00

Kort overzicht toezicht en tuchtrecht

  • Toezicht deken
  • Verloop tuchtprocedure
  • Tips & tricks in geval geconfronteerd met tuchtklacht

Gedragsregels 2018

  • Belangrijkste wijzigingen in nieuwe Gedragsregels
  • Valkuilen
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Voorkomen van klachten
Dilemma's en casus
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers