❮ Terug naar cursusaanbod

Internationale handelscontracten: agentuur en distributie

Direct aanmelden

Planning

Startdatum
22-12-2020
Locatie
Nieuwegein NBC Congrescentrum
Tijd
13.30 - 17.45 uur

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten

Prijs

€ 395,- exclusief BTW 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

De cursus ‘Internationale handelscontracten: agentuur en distributie’ besteedt veel aandacht aan de verschillen tussen agentuur, distributie en franchising, zodat de praktijkjurist bij het opstellen en beoordelen van hierop betrekking hebbende contracten weet waar hij op moet letten. Natuurlijk komen ook wetgeving, rechtspraak en de aanpalende gebieden van (internationale) koop en lastgeving aan de orde. Ter toelichting zullen veel praktijkvoorbeelden en praktijkclausules de revue passeren. Aandacht wordt besteed aan het in november 2012 door de Hoge Raad gewezen arrest over de berekening van goodwill bij agentuurovereenkomsten, alsmede aan diverse in 2016 gewezen Hof van Justitie-arresten. Het Hof van Justitie arrest uit 2013 inzake het al dan niet super-dwingendrechtkarakter van goodwillafspraken zal de nodige aandacht krijgen. Het Hof van Justitie EU heeft zich in 2016 uitgesproken over bevoegheidskwesties inzake distributieverhoudingen: een belangrijke ontwikkeling. Op het gebied van met name goodwillberekening bij agentuur heeft de Hoge Raad vernieuwde inzichten geboden en ook heeft het Hof van Justitie EU zich ten aanzien van agentuur nieuwe arresten gewezen die voor de praktijk van belang zijn. Eveneens over Franchising is het nodige aan nieuws te melden. De nieuwe op handen zijnde wetgeving en de daartoe recent uitgebrachte wetgevingsvoorstellen en de commentaren daarop zullen de nodige aandacht krijgen.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het verbintenissen- en contractenrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00Agentuur
15.00 - 15.30Distributie en franchising
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 16.45Vervolg Distributie en franchising
16.45 - 17.45Casusbehandeling
Bespreking van clausules
17.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers

Reviews

De docent werd door de cursisten die u voorgingen beoordeeld met een 9,4!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

  • Goede en informele cursus waarbij voldoende mogelijkheid was voor het stellen van vragen.
  • Goede cursus met relevante praktijkcasus.