❮ Terug naar cursusaanbod

Internationale handelscontracten: agentuur en distributie

Planning

Startdatum
15-12-2021
Locatie
Nieuwegein NBC Congrescentrum
Tijd
13.30 - 17.45 uur
Startdatum
05-07-2022
Locatie
Rotterdam Novotel Brainpark
Tijd
13.30 - 17.45 uur

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten

Prijs

€ 395,00 exclusief BTW 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

De cursus ‘Internationale handelscontracten: agentuur en distributie’ besteedt veel aandacht aan de verschillen tussen agentuur, distributie en franchising, zodat de praktijkjurist bij het opstellen en beoordelen van hierop betrekking hebbende contracten weet waar hij op moet letten. Natuurlijk komen ook wetgeving, rechtspraak en de aanpalende gebieden van (internationale) koop en lastgeving aan de orde. Ter toelichting zullen veel praktijkvoorbeelden en praktijkclausules de revue passeren.

Op franchisegebied is per 1 januari 2021 de Wet franchise van kracht geworden. Deze wijzigt het spel rondom het aangaan en uitvoeren van franchiseovereenkomsten aanzienlijk. Verder wordt aandacht besteed aan een arrest dat de Hoge Raad in september 2020 heeft gewezen over voorrangsregels in het IPR. Ook wordt aandacht besteed aan recente arresten van het HvJ EU inzake bevoegdheidskwesties onder meer in distributieverhoudingen. Belangrijke ontwikkelingen!

Op het gebied van met name goodwillberekening bij agentuur heeft de Hoge Raad inzichten geboden en ook heeft het Hof van Justitie EU ten aanzien van agentuur arresten gewezen die voor de praktijk van belang zijn. Ook de beëindiging van duurrelaties en kwalificatie van overeenkomsten zijn onderwerpen die onverminderd actueel en relevant blijven.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het verbintenissen- en contractenrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00Agentuur
15.00 - 15.30Distributie en franchising
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 16.45Vervolg Distributie en franchising
16.45 - 17.45Casusbehandeling
Bespreking van clausules
17.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers

Reviews

De docent werd door de cursisten die u voorgingen beoordeeld met een 9,9!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

  • Goede en informele cursus waarbij voldoende mogelijkheid was voor het stellen van vragen.
  • Goede cursus met relevante praktijkcasus.