❮ Terug naar cursusaanbod

Intervisie voor advocaten Civiel recht met particulieren als cliënt

Planning

Startdatum
06-12-2021
Locatie
Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
Tijd
13.30 - 18.00 uur
Startdatum
13-06-2022
Locatie
Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
Tijd
13.30 - 18.00 uur

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten niet-juridisch

Prijs

€ 395,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Gestructureerde feedback is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van ervaringen, problemen, successen en uitdagingen in de dagelijkse praktijk. Uw professionele ontwikkeling staat centraal. Advocaten kunnen kiezen uit drie vormen van gestructureerde feedback: intervisie, peer review en gestructureerd intercollegiaal overleg. Intervisie is misschien wel de toegankelijkste en tegelijkertijd boeiendste vorm. U leert van uw eigen casus en van de inbreng van anderen. U ontdekt hoe vakgenoten omgaan met uitdagingen en hoe u zich verder kunt ontwikkelen. Minstens zo belangrijk, u voldoet daarmee aan de eisen van de NOvA.

De bijeenkomst is een interactieve bijeenkomst. De bespreking vindt plaats onder begeleiding van mevrouw drs. Alexandra Gerny, als gespreksleider geregistreerd bij de Algemene raad van de NOvA. Voor zover vertrouwelijke informatie wordt gedeeld of herleidbaar is, geldt dat de gespreksleider geheimhoudingsplicht heeft op grond van artikel 26 van de Advocatenwet.

Het is wenselijk dat de casussen herkenbaar zijn voor een ieder en dat deelnemers werkzaam zijn in hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden. Dilemma’s en uitdagingen hebben vaak te maken met het type opdrachtgever. IvJO biedt daarom twee verschillende intervisies aan: een bijeenkomst voor advocaten Civiel recht met particulieren als cliënt en een bijeenkomst voor advocaten Civiel recht met bedrijven en organisaties als cliënt.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten.

Niveau is basis.

Programma

Uitgangspunten voor het programma

 • De intervisie voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten, vastgelegd in de Wijzigingsverordening Kwaliteitstoetsen
 • De intervisiesessie duurt vier uur (twee maal twee uur, onderbroken door een korte pauze) en staat onder leiding van een professionele intervisiebegeleider
 • Intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten, allen werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden
 • De advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s of vragen in over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening
 • Het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie uitgebreid de juridische inhoud van een dossier wordt besproken; het gaat om de koers in een zaak of dilemma’s die spelen
 • De bijeenkomst is een interactieve bijeenkomst die voldoet aan de door de NOvA gestelde voorwaarden
 • Interactie tussen gespreksleider en deelnemers en deelnemers onderling is uiteraard mogelijk
13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.30Deel 1
15.30 - 16.00Pauze
16.00 - 18.00Deel 2
18.00Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Maximum aantal deelnemers

8 deelnemers

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 8,9!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

 • Leuke cursus met fijne kleine groep waar iedereen aan bod kwam.
 • Interessant en informatief.
 • Goede intervisie, begeleiding was prima. Ja, raad dit aan anderen aan.
 • Het was leuk, onbekend maakt onbemind en dat is nu minder lastig.
 • Hartelijk dank aan mevrouw Gerny en de medecursisten.