❮ Terug naar cursusaanbod

IPR familierecht: herziening Brussel II-bis per 1 augustus 2022

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

6 NOVA PO-punten
6 MfN PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 650,- exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Op 1 augustus 2022 is de bestaande Europese Verordening Brussel II-bis vervangen door de nieuwe Europese Verordening Brussel II-ter. Deze nieuwe IPR-regeling heeft belangrijke gevolgen voor de Nederlandse familierechtpraktijk, in het kader van internationale echtscheidingen, gezag en omgang, kinderbescherming en internationale kinderontvoering.

Er zijn verschillende vragen waar familierechtadvocaten tegenaan zullen lopen. Wat verandert er ten aanzien van internationale echtscheidingen? Kunnen echtgenoten in een echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan een bevoegde rechter aanwijzen en een rechtskeuze uitbrengen? Kan een ouder bij de Nederlandse rechter een vordering tot terugverhuizen indienen, wanneer de andere ouder zonder toestemming met het kind is verhuisd naar het buitenland? De nieuwe Verordening Brussel II-ter maakt de erkenning en tenuitvoerlegging van familierechtelijke beslissingen in andere EU-landen gemakkelijker. Maar wat betekent dat precies? Kan een omgangsregeling vastgesteld door de Belgische rechter direct geëffectueerd worden in Nederland, zonder verlof van de Nederlandse rechter?

Deze praktijkcursus over de nieuwe Europese Verordening Brussel II-ter is een must voor familierechtadvocaten. Na het volgen van de cursus bent u weer helemaal bij. De cursus heeft een praktijkgerichte inslag en er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. De cursus wordt verzorgd door twee ervaren IPR-experts, die beiden werkzaam zijn in de rechterlijke macht: prof. mr. F. Ibili (raadsheer Hof Den Haag) en mr. dr. J.G. Knot (raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden).

Tijdens de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Waarom is de bestaande Europese Verordening Brussel II-bis vervangen?
  • Overgangsrecht: wanneer blijft de oude verordening van toepassing en wanneer geldt de nieuwe verordening?
  • Welke onderwerpen van familierecht regelt de nieuwe verordening?
  • Rechtsmacht van de Nederlandse rechter m.b.t. internationale echtscheidingen
  • Rechtsmacht van de Nederlandse rechter m.b.t. gezag en omgang
  • Forumkeuze en rechtskeuze in het echtscheidingsconvent en het ouderschapsplan
  • Internationale kinderontvoering
  • Verhouding Europese Verordening Brussel II-ter tot andere bronnen van IPR (Boek 10 BW, Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996, etc.)
  • De erkenning van buitenlandse echtscheidingen binnen de Europese Unie
  • De erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen inzake gezag en omgang binnen de Europese Unie 

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten Personen- en familierecht, mediators en juristen die personen- en familierechtelijke zaken behandelen, zoals juristen van rechtsbijstandsverzekeraars.

Niveau is verdieping.

Programma

Voor het programma verwijzen wij u naar de tekst onder Inleiding

09.00 - 09.30Ontvangst
09.30 - 11.00Blok 1
11.00 - 11.15Pauze
11.15 - 12.45Blok 2
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 15.00Blok 3
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Blok 4
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Reviews

Docenten werden door eerdere cursisten beoordeeld met een gemiddelde van 9,6!