❮ Terug naar cursusaanbod

IPR: nieuwe ontwikkelingen

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten

Prijs

€ 395,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Contracteren in een internationale omgeving of het oplossen van OD vraagstukken waarbij verschillende rechtstelsels zijn betrokken, vereisen specifieke kennis en vaardigheden van de juridisch adviseur. Tijdens de cursus ‘IPR: nieuwe ontwikkelingen’ wordt inzicht geboden in de nieuwe Europese regelingen ter zake het IPR (Rome I, Rome II). Ook de nationale regeling ter zake het toepasselijke recht op goederenrechtelijke kwesties zal de revue passeren. Tevens wordt aandacht besteed aan het Weens koopverdrag, een verdrag dat betrekking heeft op eenvormig privaatrecht alsmede aan een nieuw verdrag inzake forumkeuzes dat in 2015 van kracht is geworden. Een en ander wordt aan de hand van casusposities en rechtspraak inzichtelijk gemaakt zodat de cursist aan het eind van de cursus zijn weg in de IPR-doolhof kan vinden. Het Hof van Justitie EU heeft zich uitgesproken over bevoegdheidskwesties inzake distributieverhoudingen, rechtskeuzes in algemene voorwaarden bij consumententransacties en forumkeuzes in b2b verhoudingen, alsmede inzake het toepasselijk IPR bij internationale handelsagentuur. Ook deze ontwikkelingen worden besproken. De Hoge Raad heeft in een recent arrest (september 2020) nieuwe inzichten geboden over voorrangsregels.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het IPR bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

12.30 - 13.00Ontvangst met een broodje
13.00 - 14.00Rome I
14.00 - 15.00Rome II
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.15Wet Conflictenrecht goederenrecht
Weens koopverdrag
Internationale cessie
Boek 10 BW
16.15 - 17.15Casusbehandeling
17.15Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

  • Intensief en veel diepgang op enkele selectieve onderwerpen. Uiterst leerzaam.
  • Een zeer capabele docent die het IPR tastbaar maakt. Nuttig voor de praktijk.
  • Zeer leerzame bijeenkomst op hoog niveau, door kleine groep veel gelegenheid voor discussie.
  • De cursus bood zowel een inleiding als verdieping, aanrader voor anderen.
  • Heel goed! Goed te volgen en ik word inhoudelijk ook erg uitgedaagd. Top!
  • Goed tempo en mooie uitdagende, complexe casussen.