❮ Terug naar cursusaanbod

Jaarcongres LANGZS ‘Wat als de overheid faalt?’

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

5 NOvA PO-punten

Prijs

€ 449,00 exclusief BTW.
Bent u (aspirant)deelnemer van LANGZS? Dan betaalt u € 349,00 exclusief BTW.
Bent u (aspirant-)lid van LANGZS? Dit graag vermelden bij uw aanmelding in het veld 'Opmerkingen' en de juiste prijs wordt verwerkt op de factuur. 

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

LANGZS (Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers) organiseert in 2022 haar jaarlijkse congres. Titel van het congres is ‘Wat als de overheid faalt?’ In 2020 en 2021 verhinderde corona het jaarlijkse congres. Maar op 20 september 2022 hervatten we de traditie en komen we weer samen in Utrecht. Gezaghebbende sprekers praten u bij vanuit boeiende invalshoeken. Reserveer de datum en schrijf u in, van harte welkom!

Sprekers

Mr. E.W. Bosch

 • Letselschade Advocaat (en partner) bij Vogelaar Bosch Spijer Advocaten
 • Doceert en publiceert op het gebied van het Aansprakelijkheidsrecht en Personenschade


Prof. dr. A. de Keijser

 • Bijzonder hoogleraar psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • Klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGZ Friesland


Mr. R.A. Korver

 • Advocaat bij Richard Korver advocaten
 • Voorzitter LANGZS
 • Gastdocent bij o.m. Universiteit Leiden, Willem Pompe Instituut en Erasmus Universiteit Rotterdam en docent bij het IvJO


Mr. H.C.D. Korvinus

 • Ministerie van Justitie en Veiligheid


Dhr. M. Schrader

 • Journalist Nieuwsuur


Mevr. mr. N. Stolk

 • Advocaat bij Meesters aan de Maas
 • Bestuurslid LANGZS


Mevr. I. Sybesma

 • Directeur Fonds Slachtofferhulp


Mevr. S. Wolters

 • Ervaringsdeskundige

Doelgroep en niveau

Het congres is bestemd voor slachtofferadvocaten, juridische dienstverleners, juristen van Slachtofferhulp Nederland, de wetenschap, de rechterlijke macht, medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, en de politie. 

Niveau is verdieping.

Programma

Jaarcongres LANGZS ‘Wat als de overheid faalt?’
‘De aansprakelijke derde: een zoektocht naar rechtvaardigheid’

Gezaghebbende sprekers praten u bij vanuit boeiende invalshoeken. 

09.30 - 10.00Wij heten u welkom in het Muntgebouw te Utrecht
10.00 - 10.10Welkom door voorzitter de heer mr. R.A. Korver
10.10 - 10.30mevrouw mr. N. Stolk
10.30 - 11.15Film: we gaan kijken naar de videoregistratie van een indrukwekkend toneelstuk over de onzorgvuldigheid waarmee de zaak ‘Humeyra’ is behandeld
11.15 - 11.45Pauze
11.45 - 12.15FSH, mevrouw I. Sybesma
12.15 - 12.45Inspectie de heer mr. H.C.D. Korvinus
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 14.00de heer prof. dr. J. de Keijser
14.00 - 14.30Ervaringsdeskundige mevr. S. Wolters
14.30 - 15.00Journalist de heer M. Schrader
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.00de heer mr. E. Bosch
16.00 - 16.30Slot door voorzitter de heer mr. R.A. Korver
16.30 - 17.15Borrel

Syllabus

U ontvangt als naslagwerk een bundeling van de powerpointpresentaties.

Reviews

Het congres werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

 • Super dag, dank!