❮ Terug naar cursusaanbod

Jaarcongres LANGZS 'Herstelgericht'

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

5 NOvA PO-punten

Prijs

€ 449,00 exclusief BTW

 • LANGZS-(aspirant)leden ontvangen een LANGZS korting van € 100,00

Bent u (aspirant-)lid van LANGZS? Dit graag vermelden bij uw aanmelding in het veld 'Opmerkingen' en de juiste prijs wordt verwerkt op de factuur.

Annulering
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. Wanneer u onverhoopt een dag niet kan volgen zal het IvJO een passende oplossing met u zoeken.

Inleiding

Save the date

Stichting LANGZS organiseert weer haar jaarlijkse LANGZS congres.

Meld u nu aan voor de 2023-editie, met boeiende sprekers.

Zien wij u 3 november?

Doelgroep en niveau

Het congres is bestemd voor slachtofferadvocaten, juridische dienstverleners, juristen van Slachtofferhulp Nederland, de wetenschap, de rechterlijke macht, medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, en de politie. 

Niveau is verdieping.

Programma

Jaarcongres LANGZS 'Herstelgericht'

Gezaghebbende sprekers praten u bij vanuit boeiende invalshoeken. 

09.30 - 10.00Wij heten u welkom in het Beatrixgebouw te Utrecht
10.00 - 10.10

De heer mr. Richard Korver – Advocaat gespecialiseerd in bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenzaken, personen- en familierecht en strafrecht.

Opent en sluit het congres

 • Advocaat bij Richard Korver advocaten
 • Voorzitter Stichting LANGZS
 • Gastdocent bij o.m. Universiteit Leiden, Willem Pompe Instituut en Erasmus Universiteit Rotterdam en docent bij het IvJO
10.10 - 10.50

De heer prof. dr. Jos de Keijser – Geregistreerde Klinisch psycholoog-psychotherapeut, werkzaam bij GGZ Friesland

Onderwerp lezing: ‘De rol van erkenning bij nabestaanden-herstel’

 • Geregistreerde Klinisch psycholoog-psychotherapeut, werkzaam bij GGZ Friesland
 • Onderzoeker, bijzonder hoogleraar psychologie, RUG, leeropdracht behandeling complexe rouw.
 • Lid Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Den Haag
 • Lid Adviescollege Levenslanggestraften
10.50 - 11.15

Mevrouw mr. Femke Ruitenbeek-Bart – Universitair docent Erasmus School of Law

Onderwerp lezing: Verhalen van herstel – ervaringen van ongevalsveroorzakers in het (straf)recht

 • Studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • In 2002 werd zij advocaat bij Pels Rijcken (eerst in de algemene civiele procespraktijk en daarna in de civiele cassatiepraktijk)
 • In 2016 keerde zij terug naar Erasmus School of Law voor promotieonderzoek, promoveerde in mei 2023 op haar promotieonderzoek ‘En de veroorzaker dan?’
11.15 - 11.45Pauze
11.45 - 12.15

Mevrouw mr. Nathalie de la Cousine – Directeur Perspectief Herstelbemiddeling

Onderwerp lezing: Contact met de dader biedt perspectief

 • Jurist en afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, richting strafrecht en sociaal recht
 • Directeur Perspectief Herstelbemiddeling
12.15 - 12.45

Mevrouw mr. Wikke Monster – Advocaat gespecialiseerd in strafrecht

Onderwerp lezing: De rol van de advocaat in het herstelrecht

 • Strafrechtadvocaat bij Advocatenkantoor Freeke & Monster
 • Trainer aan de Beroepsopleiding van de Orde van Advocaten
 • Mediator
 • Geeft gastcolleges aan universiteiten over thema's als integriteit en ethiek en verzorgt lezingen over vergeving en verzoening in het recht
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 14.00

De heer mr. Selçuk Ikiz – Advocaat gespecialiseerd in strafrecht, sociaal zekerheidsrecht en huurrecht.

Onderwerp lezing: ‘Eerlijk proces voor slachtoffers, een illusie?’

14.00 - 14.45

De heer mr. Edwin Bosch - Letselschade Advocaat (en partner) bij Vogelaar Bosch Spijer Advocaten

Onderwerp workshop: Highlights actualiteiten vordering benadeelde partij

 • Letselschade Advocaat (en partner) bij Vogelaar Bosch Spijer Advocaten
 • Doceert en publiceert op het gebied van het Aansprakelijkheidsrecht en Personenschade

Familie Beemsterboer - Ervaringsdeskundigen

Onderwerp workshop:  ‘Mam, ik bel je zo terug’

 • De dochter van de heer en mevrouw Beemsterboer is in 2006 vermoord door haar ex-vriend.
 • De familie heeft een foundation opgezet, genaamd de Nadine Foundation. Middels deze foundation geeft de familie lezingen aan o.a. gedetineerden over slachtofferbewustzijn en herstel
14.45 - 15.00Pauze
15.00 - 15.30

Mevrouw Sonja Graansma – Projectleider Herstelcirkels

Onderwerp lezing: Herstelcirkels: omdat steun vanuit de omgeving belangrijk is  

 • Initiatiefnemer en projectleider Herstelcirkels. Herstelcirkels is een onderdeel van Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling en draagt bij aan het bevorderen van herstel van verbinding en vertrouwen én veerkracht na seksueel geweld
 • Ervaringsdeskundige seksueel geweld
 • Auteur Losse Haren – leven na verkrachting
 • Vergevingscoach en spreker
15.30 - 16.00

De heer mr. Corné van der Wilt – Senior raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam

Onderwerp lezing: Reflecties over herstelrecht vanuit de rechterlijke macht

 • Senior- raadsheer in het hof Amsterdam (afdeling Strafrecht)
 • Betrokken bij de pilot Mediation in de arrondissementen Overijssel, Gelderland en Zeeland-West-Brabant in het kader van de Innovatiewet Sv
 • MfN-geregistreerd mediator sinds 2016
 • Mediaton in strafzaken
 • Bemiddelen tussen journalisten de overheid in Woo-zaken
16.00 - 16.30

De heer mr. Alwin Dam - (Coördinerend) Officier van Justitie Zeden Midden-Nederland

Onderwerp lezing: Herstelrecht

 • (Coördinerend) Officier van Justitie Zeden Midden-Nederland
 • Slachtoffer-officier van justitie MH17
16.30 - 16.45Slot door voorzitter de heer mr. Richard Korver
16.45 - 17.30Borrel

Syllabus

U ontvangt als naslagwerk een bundeling van de powerpointpresentaties.

Reviews

Deelnemers die al eerder een Jaarcongres van LANGZS bijwoonden waardeerden dit als volgt:

 • Super dag, dank!