❮ Terug naar cursusaanbod

Koop onroerende zaken

Planning

Startdatum
21-11-2024
Locatie
Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
Tijd
13.00 - 17.15 uur

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten
4 KNB PE-punten 
4 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 435,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Bij deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Non-conformiteit
Allereerst wordt het onderwerp non-conformiteit behandeld. Het komt geregeld voor dat de koper van een woning na de levering ontdekt dat er een ‘gebrek’ is dat het gebruik van de woning verhindert. Denk aan een rot dak (waardoor lekkage optreedt), verontreiniging van de bodem of een gebrekkige fundering. Komt dat ‘gebrek’ voor risico van de verkoper? Dezelfde problematiek kan bij de verkoop van een bedrijfspand spelen.

Besproken wordt wanneer sprake is van ‘non-conformiteit’ (en daarmee van een tekortkoming van de verkoper). In dit verband speelt art. 7:17 BW een rol. In december 2021 heeft de Hoge Raad een interessant arrest over non-conformiteit gewezen. Dit arrest wordt ook besproken.

In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van de NVM-koopakte. Deze akte kent een aparte risicoregeling. De NVM-koopakte is recentelijk op een aantal punten aangepast. De diverse bepalingen van deze akte worden besproken, en daarbij wordt ook ingegaan op de wijzigingen die de akte onlangs heeft ondergaan.

Tevens komen de volgende aspecten aan de orde:
- De ‘onbekendheidsclausule’
- De ‘ouderdomsclausule’
- Een exoneratieclausule in de koop- en/of de leveringsakte
- Het onderscheid tussen feitelijke en juridische gebreken
- Verzuim en ingebrekestelling
- De klachtplicht van art. 7:23 BW

Boetebeding
De NVM-koopakte bevat diverse boetebedingen. De inhoud, de betekenis en de rechtsgevolgen van deze boetebedingen worden besproken (tegen de achtergrond van de regeling van het boetebeding in Boek 6 BW).

Financieringsvoorbehoud
Bij de koop van een woning of een bedrijfspand wordt door de koper vaak een financieringsvoorbehoud bedongen. De inhoud, de betekenis en de rechtsgevolgen van een financieringsvoorbehoud worden besproken.

N.b. Voor alle hiervoor genoemde aspecten geldt (uiteraard) dat de meest recente ontwikkelingen in rechtspraak, literatuur en wetgeving aan de orde komen.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is notarissen, advocaten en andere academisch geschoolde juristen. Om de cursus met succes te kunnen volgen moeten cursisten enige kennis van het Onroerend-goedrecht bezitten en enige ervaring hebben opgedaan met het behandelen van zaken op dit gebied.

Niveau is verdieping.

Programma

12.30 - 13.00Ontvangst met een broodje
13.00 - 15.00Non-conformiteit
 • Art. 7:17 BW
 • NVM-koopakte
 • Onbekendheidsclausules
 • Ouderdomsclausules
 • Onderscheid feitelijke en juridische gebreken
 • Klachtplicht art. 7:23 BW
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 17.15Vervolg Non-conformiteit 
Boete NVM-koopakte
Financieringsvoorbehoud
17.15Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,8!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

 • Zeer nuttige cursus, ik raad deze zeker aan, aan collega's. Mijn kennis is enorm toegenomen. Het had langer mogen duren.
 • Ik vond de cursus erg goed. Ben zeer tevreden. Ja ik zal deze cursus aanbevelen aan anderen. Ik ga in de toekomst vaker cursussen volgen. Top. Jullie organisatie maakt het verschil.
 • Recente jurisprudentie met een prima docent. Boeiend en interessant.
 • Prima cursus. Bijzonder interessant en zeer actueel.
 • Een goede praktijkgerichte cursus die ik zeker aan anderen ga aanraden!
 • Goed tempo, helder verhaal, ik ga de cursus zeker aanraden!
 • Zeer goed, nuttig en bruikbaar voor de praktijk.