❮ Terug naar cursusaanbod

Machtsverhoudingen in de vennootschap; van DGA tot beursvennootschap

Planning

Startdatum
13-12-2021
Locatie
Rotterdam Novotel Brainpark
Tijd
13.30 - 17.45 uur

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten
4 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
4 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 395,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

In de cursus ‘Machtsverhoudingen in de vennootschap; van DGA tot beursvennootschap’ worden de verhoudingen en bevoegdheden tussen en van de verschillende organen van de kapitaalvennootschap ontleed. Het gaat om taken, bevoegdheden en aansprakelijkheid van de verschillende actoren. Hierbij komen onderwerpen aan de orde op het terrein van het MKB, zoals het specifiek instructierecht van aandeelhouders bij de BV, de bestuurlijke taken en bevoegdheden binnen concernverhoudingen en joint-ventures en bijvoorbeeld de problematiek van het tegenstrijdig belang, ook in relatie tot de bestuurlijke goedkeuring van uitkeringsbesluiten van aandeelhouders in de BV. 

Er is aandacht voor ontwikkelingen op het terrein van het vennootschappelijk belang, ook vanuit rechtseconomisch perspectief.

De governance bij beursvennootschappen en de doorwerking daarvan bij niet-genoteerde ondernemingen, zal worden besproken, zowel in het algemeen als in situaties van een dreigende niet-geïnviteerde overname. 

Recente casuïstiek en jurisprudentie zullen ruim aan de orde komen en zal er aandacht zijn voor ontwikkelingen op het terrein van wet- regelgeving.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen. Niveau is verdieping. Om de cursus met succes te kunnen volgen is basiskennis van het Ondernemingsrecht en Vennootschapsrecht en enige ervaring met het behandelen van zaken op dit gebied vereist.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.30Presentatie praktijkvoorbeelden
Verantwoordelijkheid organen
Details en voorbeelden MKB
Samenwerkingsverbanden
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 17.45Grote ondernemingen
Corporate governance
Vennootschappelijk belang als leidraad
Zaken en affaires uit het recente verleden
17.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers