❮ Terug naar cursusaanbod

Masterclass Onrechtmatige daad, werkgeversaansprakelijkheid en kwalitatieve aansprakelijkheid

Planning

Startdatum
18-11-2021
Locatie
Amsterdam Mercure Hotel Amsterdam West
Tijd
13.30 - 20.45 uur

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten
6 NIVRE PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 595,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

Aansprakelijkheid of niet? Deze cursus bespreekt recente ontwikkelingen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht binnen verschillende settings waarin deze vraag zich kan voordoen. Te denk valt bijvoorbeeld aan zogenoemde huis-, tuin- en keukenongevallen en aan ongevallen in sport- en spelsituaties. Op het grensvlak liggen ongevallen waarbij vrijwilligers zijn betrokken, als dader of als slachtoffer. Ook wordt stilgestaan bij ongevallen waarbij de overheid een rol speelt; de laatste jaren komen steeds meer vragen van (on)voldoende toezicht in beeld. Naast de aansprakelijkheidsvraag passeert ook de vraag naar de verzekering tegen (wettelijke) aansprakelijkheid de revue. Ook op dat front hebben zich de afgelopen periode relevante ontwikkelingen voorgedaan. 

Tijdens de cursus komt ook de aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsgerelateerde schade aan de orde (art. 7:658 en 7:611 BW). Gaandeweg is door de rechtspraak van de Hoge Raad een gemêleerd landschap van aansprakelijkheden ontstaan. Het gaat inmiddels om een stelsel van verschillende grondslagen van, verschillende voorwaarden voor en uiteenlopende gevolgen van aansprakelijkheid. Deze huidige diversiteit maakt werkgeversaansprakelijkheid tot een lastig dossier. De opkomst van flexibele arbeidskrachten zoals de zzp-er heeft daar nog eens een extra dimensie aan toegevoegd. Ter illustratie van de stand van zaken op het gebied van de werkgeversaansprakelijkheid passeert een veelheid aan recente lagere rechtspraak de revue.

Deze cursus bespreekt voorts de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van kwalitatieve aansprakelijkheid (art. 6:169-184 BW). Het betreft aansprakelijkheid voor personen en zaken. Op beide gebieden zijn actuele ontwikkelingen te melden.
Een tweetal uitspraken over gebrekkige medische hulpzaken wordt  besproken: HR 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1090 (Gebrekkige PIP-borstimplantaten) en HR 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1082 (Complicaties ontstaan door gebruik van 'Miragelplombe'). 
De rechtspraak ontdekt het belang van art. 6:181 BW, de aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker_(Rb Amsterdam 20 november 2019,  ECLI:NL:RBAMS:2019:10188 (Aansprakelijkheid eigenaar gebouw, beheerder of opdrachtgever?)
Recente rechtspraak op het snijvlak van verzekering en (wettelijke) aansprakelijkheid (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-12-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:11206, NJF 2020/47 'Steken met mes door 13-jarige') passeert de revue.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, academisch geschoolde juristen en letselschade-experts en andere letselschadebehandelaars die over een academisch of daaraan equivalent niveau beschikken.

Niveau is specialisatie.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.30Osvo-profijtbeginsel
 • Huis-, tuin- en keukenongevallen
 • Osvo/ zaakwaarneming/ vrijwilligers/ od
 • Ongevallen op het werk
 • Ongevallen waarbij de overheid betrokken is
 • Onvoldoende toezicht
 • WA-Verzekering/ nieuwe vormen van verzekering
  Mr. R.H.J. Wildenburg
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 17.45Werkgeversaansprakelijkheid
 • Voor klassieke arbeidsongevallen (waaronder de positie van ZZP’ers)
 • Voor beroepsziekten
 • Voor verkeersongevallen
 • Voor bedrijfsuitjes
  Prof. mr. dr. A. Kolder
17.45 - 18.45Diner
18.45 - 20.45Actualiteiten kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen en zaken
 • Ontwikkelingen en trends bij personen (ouders/ kinderen/ ondergeschikten en niet- ondergeschikten (6:169-171)
 • Ontwikkelingen en trends bij zaken (roerende zaken, opstallen, gebrekkige medische hulpzaken)
 • Trends met  betrekking tot aansprakelijkheid  van de bedrijfsmatige gebruiker
 • Bomen/ wegen en leidingen
 • Relativiteit en causaliteit op het terrein van afd. 6.3.2
  Prof. mr. F.T. Oldenhuis
20.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers

Reviews

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

 • Duidelijke uitleg van elke docent.
 • Zeer boeiend en tot de verbeelding sprekend.
 • Booster, altijd doen.
 • Leerzaam, bekwame docenten met veel voorkennis, prettig naslagwerk
 • Goed georganiseerde, leerzame cursus. Zeker aan te raden aan anderen.