❮ Terug naar cursusaanbod

NIEUW Nieuw bewijsrecht civiel: vereenvoudiging en modernisering

Planning

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten

Prijs

€ 395,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

Uitgangspunt is dat de rechter na de mondelinge behandeling uitspraak kan doen. Daarvoor dient hij op dat moment wel over zoveel mogelijk informatie en bewijs te beschikken. De verzameling van informatie en bewijs dient door partijen dus zoveel mogelijk voorafgaande aan de procedure plaats te vinden. Dat is een belangrijk onderdeel van het in juni 2020 ingediende wetsvoorstel (35 498). De voorlopige bewijsverrichtingen en exhibitieplicht (inzagerecht) worden opnieuw geregeld. Ook het conservatoir bewijsbeslag en proces-verbaal van constatering door gerechtsdeurwaarder worden in de wet opgenomen.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, civiele-procesjuristen van bedrijven en andere academisch geschoolde juristen. Om de cursus met succes te kunnen volgen moeten cursisten basiskennis van het Burgerlijk procesrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00Doel en middelen Nieuw Bewijsrecht: actuele stand van zaken, inwerkingtreding en overgangsrecht
Bewijsverrichtingen voorafgaande aan de procedure (concentratie van voorlopige bewijsverrichtingen inclusief het nieuwe inzagerecht; conservatoir bewijsbeslag in niet IE-zaken; proces-verbaal van constatering)
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.30(vervolg)
Bewijsverrichtingen tijdens de procedure (wel: regiezitting, art. 19 Rv-brief, waarheidsplicht en bewijsopdracht, maar niet meer voorlopige bewijsverrichtingen).
16.30 - 16.45Pauze
16.45 - 18.00(vervolg)
Partijen: rechten, (pre processuele) plichten en eventuele sancties
Rechter: regierol, gevolgtrekkingen, professionele standaarden
18.00Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers