❮ Terug naar cursusaanbod

Procederen in civiel hoger beroep

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten

Prijs

€ 595,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

De cursus ‘Procederen in civiel hoger beroep’ valt in twee delen uiteen. Deel I wordt behandeld tijdens de voormiddag en ziet op de noodzakelijke kennis vóór het instellen van hoger beroep. Deel II wordt besproken gedurende de namiddag, ziet op de omvang van de rechtsstrijd en bespreekt hoe de procedure nu eigenlijk gaat. 

Hoger beroep: noodzakelijke kennis vóór het instellen van hoger beroep (Deel I) 

In deel I komen veel belangrijke voorvragen van het civiele hoger beroep aan de orde. Wat is het doel van het hoger beroep? Recht op twee feitelijke instanties? Controle- en herstelfunctie? Welke uitspraken zijn vatbaar voor hoger beroep? De (on)mogelijkheid van tussentijds appel. De 1x schietenregel. Appeltermijnen en de schaarse voorbeelden van toegestane termijnoverschrijding. Wat zijn de gevolgen van het hoger beroep? Afgesloten wordt met een belangrijk en lastig thema: wie kunnen/ moeten partij in hoger beroep zijn en wat te doen bij complicaties bij overlijden of fusie/ splitsing en wijziging van hoedanigheid (curatele, cessie, etc.)? En hoe zit het met de processueel ondeelbare rechtsverhouding?

Hoger beroep: omvang rechtsstrijd en hoe gaat de procedure nu eigenlijk? (Deel II)

De omvang van de rechtsstrijd in hoger beroep vormt de kern van het appelprocesrecht. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen het overkoepelende begrip van de algemene devolutieve werking en de onderverdeling daarvan in de negatieve (grievenstelsel) en positieve zijde van de devolutieve werking. Al deze begrippen hebben hun eigen betekenis en gevolgen. Aan de hand van voorbeelden wordt het verschil duidelijk. Ook duidelijk wordt wat het hof ambtshalve zal doen maar vooral ook waar de partij absoluut zelf voor moet zorgen. Hiermee hangt nauw samen de vraag of incidenteel hoger beroep wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Door de gehele stof zit de wijze van procederen in hoger beroep vervlochten. Afgesloten wordt met de soorten van uitspraken in hoger beroep en evocatie/ prorogatie.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep van deze cursus is advocaten. Het niveau is verdieping. Om deze cursus met succes te kunnen volgen moet u basiskennis bezitten van het Burgerlijk procesrecht en enige ervaring hebben opgedaan met het procederen in hoger beroep.

Niveau is verdieping.

Programma

09.00 - 09.30Ontvangst
09.30 - 11.00Deel I
11.00 - 11.15Pauze
11.15 - 12.45Deel I (vervolg)
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 15.00Deel II
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Deel II (vervolg)
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met het uitmuntende cijfer 10!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

  • Prima opzet en uitwerking. Praktisch en goed bruikbaar in de praktijk! In één woord uitstekend!