❮ Terug naar cursusaanbod

Procederen in eerste aanleg

Planning

Startdatum
20-09-2022
Locatie
Rotterdam Novotel Brainpark
Tijd
13.30 - 18.00 uur
Bijeenkomsten
3 bijeenkomsten

PO/PE-punten

12 NOvA PO-punten

Prijs

€ 995,00 exclusief BTW.
Uitgangspunt van deze leergang is een integrale opzet met modulen die op elkaar voortbouwen. Het is echter ook mogelijk u in te schrijven voor een of twee modulen. In dat geval is de prijs € 395,00 ex. btw. per module. Wilt u, als u voor het volgen van een of twee modulen kiest, dit svp aangeven in het veld 'opmerkingen' op het aanmeldformulier.

(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. Wanneer cursist onverhoopt een dag niet kan volgen zal het IvJO een passende oplossing met cursist zoeken.

Inleiding

De cliënt verwacht van zijn advocaat dat deze op verantwoorde en efficiënte wijze de procedure voert. Van u wordt dan ook veel kennis verwacht van uiteenlopende procesregels zoals bepaald in de wet en uitgelegd en toegepast in de jurisprudentie.

Verspreid over drie bijeenkomsten van vier contacturen behandelt deze leerlijn het gehele spectrum, te beginnen bij de dagvaarding, daarna het verloop van de procedure en eindigend bij het vonnis/de beschikking. Naast de algemene aspecten wordt ook een aantal bijzondere aspecten behandeld. Te denken valt onder meer aan de geldigheid van de exploten, het rol- en regierecht en diverse incidenten. Alhoewel ook enkele algemene aspecten van de verzoekschriftprocedure aan de orde komen, ligt de nadruk op de dagvaardingsprocedure. De gedeeltelijke invoering van KEI-bepalingen en de nieuwe Mondelinge Behandeling conform de Spoedwet 2019 zijn in de te bespreken onderwerpen verwerkt.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, civiele-procesjuristen van bedrijven en andere academisch geschoolde juristen. Om de cursus met succes te kunnen volgen moeten cursisten basiskennis van het Burgerlijk procesrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00Cursus
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.30Cursus
16.30 - 16.45Pauze
16.45 - 18.00Cursus
18.00Afsluiting


DAG 1: DE AANVANG VAN DE PROCEDURE IN EERSTE AANLEG
KEI: wat is wel ingevoerd en wat niet? 
Procesinleiding plus 69-wissel
Kanton of niet-kanton plus 71-wissel
Substantiërings- en informatieplicht
Inschrijven op de rol
Herstelexploten
Anticipatie
Griffierechten
Verstek of tegenspraak?
Verweermiddelen
Excepties
Incidenten bij aanvang van de procedure
Incidenten: procedureregels


DAG 2: HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE IN DE EERSTE AANLEG (O.A.) 
Basisprocedure
Regiebevoegdheid rechter
Verweerschrift: termijnen
Uitstellen voor proceshandelingen
Verweermiddelen
Incidenten 
Verval van recht
Wat is er nog mogelijk na verval van recht?
Concentratie van verweer 
Verdere conclusies en akten
Zittingen, pleidooi en mondelinge behandeling
Producties / bewijsstukken
Verdere zittingen
Wijziging vordering of verzoek
Hoor en wederhoor (art. 19 lid 1 Rv) 
Grenzen rechtsstrijd (art. 24, 25 en 149 lid 1 Rv)
Procesmedewerkingsverplichtingen 


DAG 3: HET EINDE VAN DE PROCEDURE IN DE EERSTE AANLEG (O.A.)
Incidenten die de instantie tijdelijk of definitief beëindigen
Effect faillissement en overige schorsingsgronden 
Parkeerrol
Uitspraak vragen of ambtshalve?
Eindvonnissen en tussenvonnissen
Bindende eindbeslissingen en de gevolgen daarvan
Mondelinge en schriftelijke uitspraken
Hersteluitspraken (art. 31 en 32 Rv)
Proceskosten
Verzet

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,9!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

  • Steengoed! Ik raad anderen aan, geen suggesties tot verbetering, zeer informatief.